Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Ekocentrum Veronica Hostětín sídlí v bělo-karpatském Hostětíně v první veřejné budově postavené v Česku v pasivním standardu. Budova byla dostavěna v roce 2006 a v té době se ještě o chytrých domech ani nepsalo :) Všechno ovládání domu je tedy postaveno na ručním přepínání pák a mačkáním tlačítek, podle toho jestli svítí nebo nesvítí sluníčko, je jaro, nebo zima, obecní výtopna na štěpku topí nebo netopí.

Což je pochopitelně stav pro efektivní využívání energie velice nešikovný. Pro představu složitosti úkolu jsou v domě 4 topné větve a bojler a tři zdroje tepla - obecní výtopna, fasádní solární kolektor a zásobník na teplou vodu v zahradě (nahříván solárním kolektorem na moštárně).

Postupně tak do domu přibývala čidla tu a tam něco měřící: spotřebu elektrické energie, teplotu, množství srážek … Nejdříve se data zapisovala na papír, potom do excelové tabulky, a nakonec mnoho let do mysql databáze, kde je občas zkoumalo pár zasvěcených specialistů. Malé využitelnosti dat nám ale bylo líto a tak jsme se začali poohlížet po možnostech jak je sbírat, ukládat a zobrazovat. Protože centrem projde za rok několik tisíc lidí, měli jsme jako základní požadavek, aby zvolená řešení byla otevřená a tedy si z nich každý zájemce mohl převzít jakoukoliv část bude považovat za užitečnou.

Pro sběr dat máme skvělou zkušenost z českou firmou Hardwario a její sensorovou stavebnicí. Otevřený hardware i software, provoz uzlů dlouhé měsíce na baterie. Snadné měření teploty, vlhkosti, CO2 koncentrace. Ústřední uzel kde se data z uzlů sbíhají je minipočítač raspberry pi. Ten zapisuje data do Influx databáze, která je speciálně připravená pro ukládání časových údajů. Když už jsou data uložena v databázi je potřeba ještě vybrat si z nepřeberné skupiny vizualizačních nástrojů. Zvolili jsme nástroj Grafana, umožňující mimo jiné snadnou tvorbu přehledných grafů, které si můžete prohlídnout na http://grafy.veronica.cz

V další fázi bychom se chtěli zaměřit na využívání sbíraných dat pro kontrolu anomálních (chybových) stavů a později i k řízení některých částí domu.

Petr Kucka, Ekologický Institut Veronica

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla