Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Plénum Evropského parlamentu schválilo v lednu 2018 v rámci novely směrnice o energetické efektivnosti snížení evropské spotřeby energie do roku 2030 o 35 %.  Návrh je o ambicióznější než varianta Evropské komise, která navrhovala snižovat o 30 %. Na druhou stranu poslanci Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) navrhovali ještě výraznější omezení spotřeby – o 40 %.

Za připomínku stojí, že uvedených 35 % (nebo 40 %  podle návrhu výboru ITRE) neznamená snížení spotřeby oproti současné hodnotě, ale oproti hodnotě předpokládané pro rok 2030 růstovým scénářem modelovaným v roce 2007. Podle dokumentu Evropské komise, jehož výňatek je pod tímto článkem, by splnění 40 % cíle znamenalo pro rok 2030 snížení spotřeby primárních zdrojů v EU na hodnotu 1135 Mtoe, v případě cíle na úrovni 35 % snížení by tato hodnota činila 1227 Mtoe. Podle posledních odhadů činila reálná spotřeba primárních zdrojů v EU za rok 2016 cca 1539 Mtoe – viz https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2017.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla