Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Změna klimatu zásadně ovlivní náklady na provoz budov. U nepřipravených domů výrazně vzrostou výdaje za elektřinu nutnou na dodatečné chlazení domu technikou. Nové studie analytického centra Glopolis a společnosti Porsenna přinášejí doporučení pro místní samosprávy, developery i širší veřejnost,  jak domy připravit na intenzivnější a častější horka,  do jaké míry omezit zástavbu a investovat do úprav budov.

Ze studií vyplynulo, že na tyto změny je připraven pouze zlomek současných budov – kolem 1 % jak v městské části Praha 7, tak v Jihomoravském kraji, pro něž byly analýzy zpracovány.

Při každé renovaci nebo výstavbě doporučují autoři studií vždy prověřit tepelnou stabilitu budovy, což pomůže snížit náklady na dodatečné chlazení v létě a úniky tepla v zimě. K dalším adaptacím řadí například instalaci vnějších žaluzií na budovách, příčné provětrávání, účinné spotřebiče, centrální kontrolu spotřeby energie a vody a výběr vhodných materiálů pro nátěry, okna, střechy, fasády i dlažbu. Části budov můžou odstínit sluneční kolektory nebo fotovoltaické panely.

„Kvalitně navržené rodinné a bytové domy v našich podmínkách vůbec chlazení nepotřebují, špatně navržené budovy se bohužel přehřívají. Opatření zabraňující přehřívání tak musí kombinovat využití těžké hmoty konstrukcí budovy, zateplení domu, instalaci vnějších stínících prvků a až v případě nutnosti i instalaci klimatizace,” vysvětluje Michal Čejka z aliance Šance pro budovy.

Ve městech by se kromě nové zástavby měla objevovat také nová zeleň a to i na střechách domů. Pro lepší hospodaření s vodou je kromě běžných spořících prvků, jako jsou baterie či čeřiče, vhodné využívat šedou a dešťovou vodu pro splachování, či využívat dešťovou vodu pro zalévání.

Pokud jde o ekonomickou stránku adaptačních opatření, jako nejvíce rentabilní se odborníkům jeví rychlejší a důkladnější renovace budov. „Důkladná renovace budovy s využitím inovativních technologií a integrací zeleně je sice investičně nákladná, přináší ale výrazně vyšší úspory provozních nákladů během celého roku,“ uvedl Vítězslav Malý ze společnosti PORSENNA o.p.s., jeden z autorů studií.

Klára Sutlovičová, Glopolis

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla