Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Kontroverzní návrh Energetického regulačního úřadu (ERÚ), který předpokládal razantní změnu v systému placení za elektřinu, bude přepracován. Po lednovém zveřejnění návrhu a spuštění kalkulátoru na webu ERÚ se do avizovaného konzulačního procesu hlasitě přihlásili občané, kteří by na navrhovaný nárůst paušální platby za elektřinu doplatili.

V únoru se k návrhu, jenž by negativně dopadl na 38 % domácností, především těch s nízkou spotřebou, kriticky vyjádřila vláda ČR. Předsedkyně ERÚ následně přislíbila přepracování návrhu.

Další pokračování procesu přípravy nových tarifů zatím nebylo zveřejněno. Podmínkou jeho úspěchu bude přizvání všech zúčastněných stran včetně malospotřebitelů, tedy domácností a podnikatelů. Hlavním východiskem by pak měla být zásada, že šetřit elektřinou se musí vyplatit.

Hnutí DUHA, Komora OZE a Calla nadále prosazují, aby paušální složka regulované ceny elektřiny nepřekročila 30 % pro průměrnou spotřebu v nejčastějších sazbách. Odmítají rovněž přímou diskriminaci decentralizovaných zdrojů speciálním poplatkem.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla