Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Aktuální údaje britského ministerstva energetiky přesvědčivě vyvrací zažitý předpoklad, že rostoucí ekonomika vyžaduje stále vyšší spotřebu energetických zdrojů. Britská spotřeba primárních zdrojů energie v roce 2014 meziročně klesla o 6,6 procenta, zatímco ekonomika rostla o 2,8 %. Nejde přitom o náhodný výkyv, spotřeba se dostala o 18 % pod úroveň roku 2005, aktuálně je nižší než před padesáti lety.

Británie bere vážně rizika spojená se změnou klimatu a od roku 2008 v zemi platí zákon předepisující tempo snižování emisí skleníkových plynů. Jeho závazky se daří naplňovat, aniž by docházelo k negativním dopadům na domácnosti či firmy. Britský průmysl mění orientaci, díky domácí poptávce mají v Británii své továrny společnosti na výrobu větrných elektráren nebo automobilů s nízkou spotřebou. Domácnosti zase těží z vládních programů podpory úspor energie, které zároveň řeší britský problém palivové chudoby. Postupně klesá i spotřeba ropných paliv v dopravě.

Snižování spotřeby energie není britskou specialitou, ale strategickým leitmotivem nejsilnějších evropských ekonomik. Ve Francii platí od července zákon, jehož cílem je snížení spotřeby o 50 %, stejnou strategii uplatňuje ve své energetické transformaci Německo. Snížení spotřeby, byť méně ambiciózní, je základní součástí energetického balíčku Evropské unie pro rok 2030.

Plány na zvyšování spotřeby v aktualizované energetické koncepci ČR vypadají v porovnání s uvedenými koncepty jako z jiného světa. Dá se sice pochopit, že ministerstvo průmyslu naslouchá firmám, jejichž podnikání je výhodná vysoká spotřeba paliv a energie. K naší škodě tím ovšem současně brzdí rozvoj perspektivnějších odvětví.

Více na http://cislotydne.cz/osmnact/

Přehledné informace o vývoji britské energetiky najdete na adrese http://www.carbonbrief.org/blog/2015/07/five-charts-show-the-historic-shifts-in-uk-energy-last-year/

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla