Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Od začátku dubna je pro majitele rodinných domů otevřen program Nová zelená úsporám. Dotace na zateplení nebo nákup nového kotle jich dostane zhruba deset tisíc. K využití potenciálu úspor v budovách, jak ho odhadují odborné studie, bude ovšem třeba dlouhodobě zajistit stabilní podporu zateplování s výrazně vyšším rozpočtem, než je stávajících 1,9 miliardy korun na rok.

Nezateplených rodinných domů je totiž u nás půldruhého milionu. Pokud by zůstal rozpočet programu i nadále tak nízký jako letos, podařilo by se do roku 2020 zateplit jen 5 % z nich.  Přitom zateplování je ekonomicky, sociálně a ekologicky nejvýhodnějším pozitivním energetickým řešením.

Podle současného nastavení by 1,9 miliardy mohlo podpořit zhruba 3 500 novostaveb v pasivním standardu, nebo 9 500 komplexních rekonstrukcí, nebo 25 000 náhrad starého kotle za čisté vytápění. Ve skutečnosti mezi sebou budou uvedené kategorie o částku 1,9 miliardy soutěžit, takže počet projektů bude v každé z nich nižší.

Podle propočtů expertů a na základě zkušeností s dosavadními programy je třeba k využití potenciálu úspor v českých budovách, tedy i bytových domech, školách, nemocnicích a podobně, celková dotační podpora na úrovni 16 miliard korun ročně. Podstatným dílem mohou k této částce přispět aktuální fondy Evropské unie – na energetické renovace bytových domů a veřejných budov by z nich podle podnikatelů a ekologických organizací mělo být do roku 2020 vyčleněno 10 miliard korun ročně.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla