Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Poslanecká sněmovna i Senát schválily zákon o obchodování s emisními povolenkami, který má zásadní význam pro financování programu podpory energetických renovací budov. Obě komory parlamentu odsouhlasily vládní návrh, který předpokládá, že na programy SFŽP, tedy prioritně podporu energetických renovací budov, bude vyčleněna třetina výnosů z prodeje povolenek znečišťovatelům (polovina bude určena na krytí schodku státního rozpočtu, šestina na programy Ministerstva průmyslu a obchodu).

Přestože nelze přesně určit, za jakou cenu se budou povolenky v příštích letech prodávat, odhady Ministerstva životního prostředí počítají s tím, že prodej povolenek zajistí celkový příjem programu navazujícího na Zelenou úsporám pro osmileté období 2013 až 2020 na úrovni 30 miliard korun. Zkušenosti se Zelenou úsporám a třetí osou Operačního programu životní prostředí ukazují, že poptávka po dotacích na energetické renovace je tak vysoká, že ji 30 miliard korun rozložených do osmi let nepokryje. Pro úspěch programu bude nezbytné, aby byl jeho rozpočet navýšen, především využitím fondů Evropské unie pro příští programovací období.

Ministr Tomáš Chalupa oznámil, že by nový program měl být spuštěn na konci léta 2013. Podpora by se měla vztahovat výhradně na komplexní energetické renovace. Konkrétní podmínky programu budou zveřejněny do konce roku 2012. Podle ekologických organizací by základní podmínkou pro přidělení podpory mělo být dosažení takových parametrů, jež budou lepší, než minimální hodnoty požadované platnými zákony. Miroslav Pech z Hnutí DUHA uvádí: „Podpora by měla být striktně poskytnuta pouze realizacím jdoucím nad rámec normy tak, jak je také dobrou praxí ve vyspělých zemích.“

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla