Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Úspory energií jsou jednou z pěti hlavních priorit předložené energetické koncepce, ale ministerstvo průmyslu a obchodu nenavrhlo konkrétní a účinné programy na podporu zvýšení efektivity, ani nevyužívá dostatečně potenciál těch, které již existují. Koncepce konkrétně zmiňuje pouze jediný podpůrný nástroj k dosažení cílů v oblasti efektivity, jímž má být dotační program MPO Efekt.

Příležitosti ke zvyšování energetické efektivity jsou v České republice enormní. Nejsnáze dosažitelné úspory jsou v oblasti zateplování budov a celkově v hospodaření s teplem, dále také v průmyslu, v dopravě i běžných domácích spotřebičích. Např. úspory v průmyslu koncepce proklamativně podporuje, neklade si ale žádný konkrétní cíl. Špatná energetická efektivita zvyšuje náklady podniků, a tak podkopává pozici českého průmyslu na globálních trzích. Ze států Evropské unie už pouze Estonsko, Rumunsko a Bulharsko jsou na tom hůře než Česká republika.

Energetická efektivita není prázdný abstraktní pojem, její zvyšování má dopad na náš každodenní život i peněženky: zateplené domy ušetří na vytápění, úsporné spotřebiče šetří účty za elektřinu, s úsporným autem zaplatíme méně za benzín. Koncepce musí určit, jak konkrétně stát nastartuje inovace, které zajistí lepší životní standard a plánovaný ekonomický výkon s menší spotřebou energie. Příklady vyspělých zemí, jako je Dánsko, ukazují, že je to možné.

Více informací: http://www.energetickakoncepce.cz/pripominka/promarneny-potencial-uspor

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla