Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Čtyři sdružení a asociace podnikatelů v oboru energeticky úsporných budov sdružující přes 150 českých firem vydaly prohlášení, ve kterém požadují zajištění pokračování programů na podporu zvyšování energetické efektivity v budovách a domech. Přínosem úsporných staveb je snižování výdajů za energie, ale také posilování energetické soběstačnosti Česka.

Sdružení a asociace chtějí prostředky na pokračování programů získat z prodeje emisních povolenek. To však vyžaduje zrušení „emisního přílepku“, kterým úřednická vláda a minulý parlament přidělily velkým elektrárenským společnostem emisní povolenky za asi 70 miliard korun. Výnosy z aukcí celého balíku povolenek, které stát prodá mezi lety 2013 a 2020, je dle firem nutné vyčlenit zejména na pokračování programů podporujících komplexní rekonstrukce a výstavbu nových budov v pasivním energetickém standardu. Část výnosů může být také dle vládního záměru použita na pokrytí vícenákladů na rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Výsledné řešení by měl tvořit mix opatření, který bude mít maximální dlouhodobý a pozitivní vliv na konkurenceschopnost české ekonomiky.

Přínosy zrušení přílepku vidí Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) ve vytváření nových pracovních míst. Podle předsedy AVMI Libora Urbáška vytvořil program Zelená úsporám až 30 tisíc pracovních míst. „Peníze, které stát vydělá na aukcích povolenek, by měl dát zejména do pokračování programů na podporu úspor energie v budovách. Kvalitně zateplené budovy šetří lidem desítky procent nákladů na energie, a to dlouhodobě, často více než třicet, nebo dokonce čtyřicet let,“ uvádí Urbášek další výhody pokračování programů podporujících rekonstrukce nebo stavbu energeticky úsporných budov.

Názory AVMI podporuje i další sdružení, Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC). Její předseda Petr Vogel vidí výhody Zelené úsporám v podpoře oživení ekonomiky. „Kombinace pracovních míst v malých a středních firmách a zvýšené kupní síly občanů jsou silným motorem pro dlouhodobé ekonomické oživení. Vládní NERV však také považuje program Zelená úsporám za 2-3krát lepší protikrizové opatření než je dříve diskutované šrotovné.“

Výhody novostaveb a rekonstrukcí starších domů v pasivním standardu potvrzuje i studie Středoevropské univerzity v Budapešti o které jsme přinesly zprávu v minulém čísle Chytré energie. Experti analyzovali situaci v Maďarsku, kde by vysoce účinné rekonstrukce budov přinesly desetitisíce nových pracovních míst, snížily emise a dovoz plynu.

Průmyslové asociace také podporují snahy o přeměnu české energetiky. Letos se například přihlásily k projektu Chytrá energie, jehož důležitou složkou právě lepší využití energie při vytápění budov a domů i výrobě v průmyslu. „Nejlepší energie je ta, kterou vůbec nemusíme vyrobit," uvedla Dana Hochmannová, místopředsedkyně AVMI, do které patří známé značky jako Rockwool či Knauf.

Foto: Rockwool

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla