Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Vysoce účinné rekonstrukce budov přinesou Maďarsku desetitisíce nových pracovních míst, sníží emise a sníží dovoz plynu. Zateplení 250 tisíc bytů ročně by srazilo spotřebu tepla o 85 % do roku 2030.


Experti ze Středoevropské univerzity v Budapešti navrhují v nové studii základní obrysy programu na podporu zateplování budov na úroveň blízkou pasivnímu standardu v Maďarsku. Realizace nejambicióznějšího scénáře by do roku 2030 přinesla do sektoru až 130 000 nových pracovních míst a snížila by maďarský dovoz zemního plynu o více než třetinu. Rozhýbání programu na zvýšení efektivity domů by si v úvodní fázi vyžadovalo roční investici ve výši 4,5 miliard eur. Další dva pomalejší scénáře předpokládají naplnění potenciálu a souvisejícího omezení emisí skleníkových plynů v roce 2040, respektive 2050.

Experti však také varují před stávajícím trendem nekvalitních rekonstrukcí. Pokračování by znamenalo, že se Maďarsko nedostane na více než polovinu potenciálu. Další zvýšení efektivity budov by umožnily až příští rekonstrukce po několika desetiletích.

 

Čisté teplo může mít i Česko
„Ani u nás většinu dováženého plynu i uhlí z povrchových dolů k vytápění vůbec nepotřebujeme. Možnosti zateplování domů, vytápění biomasou nebo solárními kolektory a podobných opatření jsou zhruba stejné jako současná spotřeba tepla,“ přidává Karel Polanecký z Hnutí DUHA český rozměr.

Zateplování domů a další opatření mohou snížit spotřebu tepla o více než polovinu současné spotřeby. Zbývající část dodávek tepla pokryjí obnovitelné zdroje. Biomasa, teplo ze solárních kolektorů nebo geotermálních vrtů mohou dodat 152 milionů gigajoulů tepla.
Zelené organizace v koncepci Chytrá energie doporučují vládě konkrétní opatření, která zajistí, aby české domácnosti mohly příležitosti využít. Patří mezi ně lepší pravidla pro developery, vytvoření Fondu energetické nezávislosti, kam stát bude vkládat část svých výnosů z používání fosilních paliv a investovat je do zateplení skoro každého domu v republice, zákon o podpoře obnovitelných zdrojů tepla nebo nová legislativa, jež stanoví, že Česká republika bude snižovat exhalace skleníkových plynů o 2 % ročně.

Text: redakce e-zpravodaje Chytrá energie

Foto: Rockwool

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla