Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Počínaje koncem desetiletí se u nás budou stavět pouze pasivní domy nebo budovy jim velmi podobné. Rozhodla o tom nová evropská legislativa, která platí od prvního července. Srazí tak hlavně dovoz plynu z Ruska i účty, které miliony domácností platí za topení.

Nová směrnice o energetické náročnosti budov totiž požaduje, aby počínaje rokem 2020 byly nové budovy v zemích EU "téměř energeticky nulové". „Prakticky to znamená pasivní domy," říká Karel Polanecký z Hnutí DUHA. Ty mají oproti současným běžným novostavbám asi čtvrtinovou spotřebu energie. Přitom stojí jen asi o 5–10 % více. V sousedním Rakousku se jich staví tisíce.  „Není to žádná superarchitektura ze sci-fi, nýbrž celkem obyčejné domy, jenomže sofistikovaněji postavené," dodává Polanecký.

Podle jiné klauzule z nové směrnice musí už v roce 2012 přijmout členské státy legislativní změny, které u novostaveb zajistí, aby součet nákladů na výstavbu domu a na jeho vytápění během životnosti byl co nejmenší. Podle názoru odborníků by při dnešních cenách paliv splňovaly tento požadavek budovy stavěné v nízkoenergetickém standardu.

Evropská komise spočetla, že ekonomicky rentabilní opatření k vylepšení energetické bilance budov mohou do roku 2020 snížit konečnou spotřebu energie ve státech EU o 11 %. Možnosti zateplování českých domů jsou asi pětkrát větší než využití energie, kterou by dodávalo sporné rozšiřování uhelných dolů na Mostecku a bourání dalších domů.

České ekologické organizace v plánu Chytrá energie navrhují takovou změnu stavebních norem, aby pasivní standard byl pro developery závazný počínaje rokem 2015. Příležitostí bude zavádění směrnice do domácí legislativy, které vládu čeká v příštích dvou letech. Navrhují také, aby vláda vytvořila speciální fond. Z něj by pak pomáhala rodinám dosáhnout na účinná opatření - od zateplování domů po nákup solárních kolektorů na ohřev vody.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla