Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Fosilní zdroje

Koncepce předložené ministrem průmyslu explicitně navrhují zrušit obě usnesení vlády, kterými byly vyhlášeny územní ekologické limity těžby hnědého uhlí. Bez jakékoliv alternativy počítají s budoucí likvidací obou severočeských obcí ohrožených těžbou, i když Surovinová politika konstatuje, že těžbu za limity by bylo možné odložit až za rok 2035. Zpomalení těžby navíc Surovinová politika podmiňuje řadou podmínek, z nichž některé jsou v přímém rozporu s platným usnesením vlády o limitech, další jsou pak prakticky nesplnitelné či se svými negativními dopady blíží samotnému prolomení.

Poslanci ve výboru regionů Evropského parlamentu, kteří hlasovali o klíčových pozměňovacích návrzích k nastavení evropského fondu regionálního rozvoje v příštím období, potvrdili, že účelem veřejného financování je posílit úspory energie a rozvoj ekologických obnovitelných zdrojů. Na začátku července odmítli pozměňovací návrhy Poláka Jana Olbrychta, který chtěl regionální rozvoj podpořit budováním infrastruktury pro další dovoz ropy a zemního plynu. Markus Trilling z CEE Bankwatch Network, neziskové organizace, která dění kolem evropských fondů sleduje, rozhodnutí uvítal: „Poslanci jasně potvrdili, že dotace pro fosilní paliva nejsou tou správnou podporou pro rozvoj evropských regionů.“

V Evropském parlamentu, konkrétně ve výboru pro regionální rozvoj, právě probíhá bitva o zaměření evropských fondů v období 2014 až 2020. Současný návrh Evropské komise vychází ze schválené strategie Evropa 2020, jejíž součástí je i snížení surovinové závislosti a emisí skleníkových plynů. Evropské fondy by tudíž v dalších letech mohly financovat úspory energie v domácnostech, nemocnicích nebo školách. Finanční injekce má pomoci ekonomikám členských států prosadit se v tvrdé světové konkurenci, která žene ceny fosilních paliv vzhůru.

Přelomový návrh na regulaci emisí skleníkových plynů z nových uhelných elektráren zveřejnila EPA, centrální úřad na ochranu přírody v USA. Požaduje, aby všechny nové uhelné zdroje vypouštěly maximálně 0,45 tun ekv. CO2 na vyrobenou MWh. To je mnohem méně než nejambicióznější návrhy, které se nyní diskutují také v Austrálii – 0,7t/MWh. Ze stávajících českých uhelných elektáren by tento požadavek nesplňovala ani jedna, nejnižší relativní emise vykazují černouhelné Dětmarovice na severu Moravy s 0,89 tunami ekv. CO2 na vyrobenou MWh.

Ministerstvo průmyslu navrhuje zrušení limitů těžby, které chrání města a obce v Podkrušnohoří. Důvodem má být zachování levného tepla. Prolomení limitů by však cenu tepla v nejbližších deseti letech rozhodně neovlivnilo.  Dle informací samotného ministerstva by k navýšení cen tepla mělo dojít v roce 2015, nicméně k těžbě za limity by nedošlo dříve než v roce 2023.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla