Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Fosilní zdroje

Na první pohled se té zprávě nechce věřit. 1. dubna byl zveřejněn návrh nových limitů znečištění ovzduší z evropských uhelných elektráren. Pokud je EU přijme, budou mít v Evropě energetické firmy právo vypouštět do ovzduší mnohem více škodlivin, než kolik je dnes povoleno v Číně. Ano, v té Číně, která je v posledních dvaceti letech považována za symbol ekologické devastace a ignorace, a na níž se evropští průmyslníci tak rádi odvolávají. (Četli jste to určitě už mnohokrát: "Lepší ochranu ovzduší a vašeho zdraví si nemůžeme dovolit, protože bychom ztratili konkurenceschopnost a Čína by nás převálcovala.").

Po své únorové schůzi se tripartita nechala slyšet, že vládní podklady k rozhodnutí o územních ekologických limitech těžby uhlí jsou nedostatečné a vyžádala si jejich doplnění. Konečné rozhodnutí o případné expanzi severočeských povrchových dolů (ale i o státní energetické koncepci) by se tak odložilo minimálně na léto.

To je asi hlavní sdělení Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu, jejíž závěrečné shrnutí bylo publikováno začátkem listopadu. Aby oteplení zůstalo pod 2 ºC, smíme zoxidovat už jen polovinu takového množství uhlíku, jaké jsme na oxid uhličitý proměnili za minulých 140 let. Čas pro to, abychom těžbu a spalování fosilních paliv snížili k nule tak rychle, že celkový rozpočet činící 790 Gt nepřečerpáme, se rychle krátí.

Osm kilometrů měřil lidský řetěz, jenž 23. srpna 2014 symbolicky propojil dvě obce ohrožené těžbou hnědého uhlí – německou obec Kerkwitz a polskou Grabici, ležící asi 100 km od českých hranic. Sedm a půl tisíce lidí, včetně 250 Čechů, tímto způsobem podpořilo tisíce obyvatel německo-polské Lužice, kterým hrozí ztráta domova kvůli novým povrchovým dolům.

V sobotu 23. srpna se na polsko-německé hranici lidé z celé Evropy chytí za ruce a symbolicky spojí dvě komunity, kterým hrozí zbourání kvůli těžbě uhlí. Buďte u toho i Vy!

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla