Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

V neděli 30. srpna se sešly stovky lidí z Česka, Polska a Německa na Trojmezí u Hrádku nad Nisou, aby vyjádřily svůj nesouhlas s rozšiřováním polského hnědouhelného dolu Turów. Požadavkem demonstrace byla větší aktivita politiků, včetně Evropské komise, která už řeší několik stížností na Turów. Peticí proti rozšiřování dolu Turów, s víc jak 13 tisíci podpisy, se zabývá i Evropský parlament. Těžba totiž způsobuje ztrátu spodní vody v českých studnách i krajině. Důl také způsobuje velký hluk, znečištění ovzduší a uhlí z něj se pochopitelně podílí i na klimatické krizi.

Akci na Trojmezí organizovaly Greenpeace Česká republika, Hlavou proti Turówu, Greenpeace Oberlausitz a Rozwój TAK – Odkrywky NIE, ve vzájemné solidaritě s německou akcí hnutí Alle Dörfer Bleiben. Lidský řetěz přes území všech tří zúčastněných států poukázal také na nutnost ochránit německé vesnice od nebezpečí zničení kvůli těžbě uhlí. A odkazoval i na německou sérii akcí Energieturn, zdůrazňující nutnost sociálně citlivého přechodu energetiky na čistší obnovitelné zdroje.

Důl Turów dnes těží nelegálně, protože povolení k další činnosti na 6 let získal v procesu uzavřeném veřejnosti a bez zveřejnění konkrétního projektu a jeho posouzení. K projektu těžby na dalších 24 let v mezinárodním procesu EIA (posuzování vlivu na životní prostředí), se předtím česká vláda vyjádřila negativně. Polské úřady však vydaly kladné stanovisko a od té doby přestala polská strana s českou komunikovat.

Greenpeace Česká republika spolu s místními obyvateli a Libereckým krajem dlouhodobě požaduje žalobu Česka na Polsko, kvůli porušení několika evropských směrnic. V červenci je vláda vyslyšela schválením prvního kroku k žalobě, tedy podání oficiální podnětu ke Evropské komisi. Po tří až čtyř měsíční lhůtě je však nutné k Evropskému soudnímu dvoru podat samotnou žalobu, která má chránit práva českých občanů. Ti budou totiž rozšiřování těžby čelit jako první, protože důl se má podle původního projektu rozšiřovat jejich směrem. Celkově se má přiblížit na 100 metrů od českých hranic a 1200 metrů od prvních českých obcí. Celkově se má důl rozšířit na 30 kilometrů čtverečních.

Nikol Krejčová, Greenpeace Česká republika

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla