Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Uhelná komise, kterou zřídila česká vláda, aby doporučila postup útlumu uhelných elektráren, se po přestávce způsobené karanténou sešla 5. června v areálu elektrárny Prunéřov. Komise se shodla, že jako kritérium pro odstavování uhelných elektráren doporučí vládě uhlíkovou emisní náročnost (tedy množstí skleníkových plynů na jednotku vyrobené energie). Nejdříve by tedy měly být odstaveny elektrárny, které nejvíce přispívají ke zvyšování rizik spojených s globální změnou klimatu.

Vedle elektrárny Prunéřov I, která na konci června ukončila provoz, by tak měly být v první řadě odstaveny staré elektrárny, které pracují s nízkou účinností (například Počerady a Chvaletice). První kroky provést prakticky okamžitě, neboť Česká republika vyváží podstatně více elektřiny než dováží a ukončení provozu části uhelných zdrojů by neohrozilo dodávky tuzemským odběratelům.

Podle ekologických organizací, které jsou v Uhelné komisi zastoupeny, by výsledkem její práce měl být harmonogram odstavování uhelných zdrojů. Uhelné elektrárny by přitom měly být odstaveny do roku 2030 a teplárny do roku 2035. Při tomto tempu by Česká republika mohla dostatečně přispět ke snižování emisí skleníkových plynů podle cílů stanovených Pařížskou dohodou.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla