Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Analytická společnost Ember (dříve Sandbag) poprvé zveřejnila vedle tradičního evropského také globální přehled o výrobě elektřiny za rok 2019. Hlavním zjištěním je meziroční globální pokles výroby elektřiny z uhlí o 3 %, což znamená historické maximum. Hlavní podíl na tomto poklesu má Evropa (snížení výroby uhelných elektráren o 24 %) a ve Spojených státech (pokles o 16 %). V Evropě jsou uhelné elektrárny nahrazovány především obnovitelnými zdroji, ve Spojených státech hlavně zemním plynem, byť i zde se obnovitelné zdroje rychle rozvíjejí.

Pokles emisí oxidu uhličitého z výroby elektřiny činil v globálním měřítku 2 %, neboť část uhelných elektráren byla nahrazena plynovými s přibližně poloviční emisní náročností. Hlavní příčinou, proč se pokles výroby uhelné elektřiny v Evropě a Spojených státech neprojevil výrazněji v globálním měřítku byla rostoucí spotřeba uhlí v Číně. Naopak v Indii produkce uhelné elektřiny rovněž poklesla. 

Česká republika se evropskému trendu vymyká především kvůli stagnaci obnovitelných zdrojů. Odblokování rozvoje tohoto sektoru je prvním krokem, který musí Česká republika učinit, aby svoji závislost na uhlí po vzoru evropských zemí významně omezila.

Global Electricity Review najdete na https://ember-climate.org/.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Image by Benita Welter from Pixabay

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla