Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Hnědouhelný důl Turów leží u polského města Bogatynie, velmi blízko je mu však i český Hrádek nad Nisou a německá Žitava. Firma PGE vlastnící důl s ním má velké plány - chce ho rozšířit až k české hranici a těžit hnědé uhlí až do roku 2044. To však bude mít negativní vliv na blízké okolí i na světové klima.

Rozšíření dolu se přímo dotkne obyvatelů tří evropských států. A nejde jen o zvýšení prašnosti či hlučnosti, ale i o negativní dopad na zásobování pitnou vodou až u 30 000 obyvatel Libereckého kraje. Těžba totiž již teď narušuje geologické struktury a voda stéká do dolu, již nyní tak mají někteří obyvatelé v obcích u hranic nedostatek pitné vody. Voda ale samozřejmě chybí i v krajině a hrozí tak vysychání, protože podzemní vodou jsou napájeny i zdroje povrchové, včetně místních potoků.

Rozšíření dolu v Turówě je však také problém globální - spálení vytěženého uhlí v nedaleko stojící elektrárně Turów, by vyprodukovalo další miliony tun oxidu uhličitého, což by samozřejmě přispělo k dalšímu prohlubování klimatické krize. Proto se proti rozšíření dolu postavili nejen obyvatelé přilehlých českých měst a vesnic a Greenpeace ČR spolu s dalšími ekologickými organizacemi, ale také česká vláda, Liberecký kraj a samosprávy místních obcí. Dlouhodobé stanovisko Greenpeace shrnuje Nikol Krejčová: “Naše organizace se snaží zastavit rozšíření dolu Turów nejen kvůli lokálním negativním vlivům na životní prostředí a životy místních lidí, ale také kvůli vlivu těžby a spalování uhlí na globální klima. Nacházíme se uprostřed klimatické krize a musíme se snažit ji utlumit. Je krajně nezodpovědné pokračovat s těžbou a spalováním uhlí v Turówě dalších 24 let.”

Spor o důl Turów je evropský problém

O tom, že Turów vnímají místní lidé jako skutečný problém, vypovídá nejen vysoká účast českých námitek v procesu EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) rozšiřování dolu, ale také negativní stanovisko české vlády v tomto procesu. Bohužel i tak udělily polské úřady záměru kladné stanovisko. Greenpeace ČR se jako účastník řízení proti tomuto rozhodnutí odvolalo a je připraveno se i soudit u polského soudu, v případě že vyšší polský úřad nespravedlivé a procesně chybné rozhodnutí úředníků nenapraví.

Vzhledem k tomu, že jde o problém týkající se obyvatel tří evropských zemí, bylo by dobré, aby o něm rozhodovala orgány Evropské unie. Proto Greenpeace ČR or petici proti rozšíření dolu Turów, pod kterou se díky velké podpoře Libereckého kraje i dotčených obcí, podařilo během dvou měsíců sehnat téměř 13 tisíc podpisů. Petice byla určená Evropskému parlamentu, po kterém chceme, aby se začal problematikou dolu Turów zabývat. Na začátku března 2020 ji v Bruselu oficiálně převzala místopředsedkyně Petičního výboru Evropského parlamentu Tatjana Ždanoka. Předání se zúčastnili zástupci a zástupkyně Greenpeace ČR, Libereckého kraje a místních obcí, které s velkým dolem na česko-německo-polské hranici sousedí. Vzhledem k tomu, že byl Evropský parlament o vznikající petici informován již v prosinci, evropské orgány už ji řeší a petiční výbor Evropského parlamentu rozhodl, že se peticí bude zabývat v urgentním režimu.

Důvody, proč se proti rozšiřování dolu Turów postavilo tolik místních obyvatel, shrnuje Milan Starec z nedaleké vesnice Uhelná: “Těžba má na nás, kteří žijeme dolu Turów nejblíže, už teď vážné dopady. Naše studny buď úplně vyschly, nebo jsou velmi nespolehlivé. Jeden soused z Václavic si musí prát prádlo u rodičů ve 20 km vzdáleném Liberci, další rodina využívá jako užitkovou vodu z místního potůčku. Místní farmář musel nechat porazit mnohem více kusů dobytka, než plánoval, protože neměl dostatek vody pro celé stádo. Takové problémy tady řeší spousta lidí, zatímco firma PGE čerpá z dolu každou vteřinu 40 litrů znečištěné vody, jinak by se pomalu začal proměňovat v jezero. Množství potenciálně pitné vody, která je tímto způsobem znehodnocena, by pokrylo spotřebu 350 tisíc lidí, tedy celého Libereckého kraje. Proto jsme dnes přijeli předat petici, aby se našimi problémy zabývaly i evropské instituce.” 

K předání petice proti dolu Turów došlo v týdnu, kdy Evropská komise představila nový klimatický zákon, který obsahuje právní závazek na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Podle Greenpeace je naprosto nezbytné, aby členské státy v tuto chvíli neschvalovaly nesmyslné uhelné projekty, které ničí globální klima a které stojí v cestě rychlému odstoupení od používání fosilních paliv. Greenpeace ČR proto také usiluje o to, aby si česká vláda stěžovala Evropské komisi, a v případě, že nebude zjednána náprava, zažalovala Polsko u Evropského soudního dvora.

Polský zákon je v rozporu s legislativou EU

Polská firma PGE spaluje většinu uhlí vytěženého v dole Turów v nedaleké hnědouhlené elektrárně. I když rozšíření dolu ještě nebylo schváleno a firma tak nemohla s uhlím počítat, začala v elektrárně stavět nový blok. Dnes ho chce uvést do provozu a zároveň argumentuje, že se důl se musí rozšířit, protože nový blok elektrárny již stojí. Už dnes  způsobí podle některých odhadů elektrárna a důl společně ročně 120 předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší různými zplodinami. Greenpeace ČR proto tuto argumentaci zcela odmítá a zapojila se do procesu udělování integrovaného povolení i u nového bloku elektrárny Turów. Z našeho pohledu jde o účelovou a načerno postavenou stavbou. Podobného kličkování se koneckonců PGE dopouští také v případě samotného rozšíření dolu.

I když totiž organizace zastupující obyvatele Libereckého kraje u evropských institucí uspějí a zabrání rozšíření dolu Turów a prodloužení doby těžby o 24 let, je tu stále hrozba, že si Polsko důl rozšíří alespoň o 6 let v procesu, který umožňují staré paragrafy polského horního zákona. Ten navíc dovoluje ignorovat námitky ze zahraničí a firma PGE si o tento typ prodloužení zažádala ve chvíli, kdy se proti dlouhodobé těžbě postavila Česká republika a vypadalo to, že si nestihne všechna potřebná povolení zajistit do konce dubna, kdy vyprší současné povolení k těžbě.

Greenpeace ČR proto zažádala o to, aby byla přijata i do tohoto řízení jako účastník. Už nyní však víme, že nám polská strana odepřela právo se do procesu zapojit, a my teď zvažujeme další právní kroky. Zároveň se domníváme, že polský zákon je v přímém rozporu s legislativou Evropské unie a měl by být aktualizován.

Luboš Pavlovič, Greenpeace Česká republika

foto: Grzegorz Broniatowski, Greenpeace

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla