Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

V únoru zveřejnil britský think tank Sandbag zprávu o výrobě elektřiny v Evropské unii za rok 2019. Podle jejich analýz snížila EU výrobu uhlí z elektřiny o čtvrtinu. Z toho samotné Německo snížilo výrobu elektřiny z uhlí o jednu třetinu. Velká Británie, kolébka uhelné průmyslové revoluce, vyprodukovala z uhlí pouhá 2 procenta. V České republice klesal podíl uhelné elektřiny pomaleji. V roku 2019 byl oproti předchozímu roku byl nižší o 4 procentní body, tj. uhlí bylo zodpovědné za polovinu elektřiny.

Podle zmíněné analýzy organizace Sandbag, byla nejdůležitějším faktorem poklesu výroby z uhlí vysoká cena povolenek na emise CO2, to v praxi znamená, že uhelným elektrárnám se část roku nevyplatilo vyrábět. Největší pokles byl u černého uhlí ( -36 %), výroba z hnědého uhlí poklesla o  16 %.  Zvláště v Nemecku v rámcí tzv. merit-order efektu předběhl zemní plyn elektrárny z černého a část roku i hnědého uhlí. Celkově v EU, podle Sandbagu, byla snížená výroba uhlí  nahrazena z jedné poloviny levnějšími obnovitelnými zdroji a z druhé poloviny zemní plynem.  V důsledku toho emise CO2 ze sektoru elektroenergetiky klesly meziročně o rekordních 120 miliónů tun, tj  o 12 %. 

Zároveň vzrostl podíl výroby z OZE na 34,6 %. Výroba z větru vzrostla o 14 % (+ 54 TWh), solární elektřina vzrostla o 7 % (o 9,5 TWh). Celkově kombinovaná výroba z větrných a solárních elektráren dosáhla 18 procentních bodů a poprvé v historii tak přeskočila výrobu elektřiny z uhlí.

Sandbag odhaduje, že v spotřeba v celé Evropské unii o  1.7 % (-56TWh) a dostala se tak na úroveň roku 2015. Pokles byl zaznamenán téměř ve všech zemích.

Jiří Jeřábek, Greenpeace Česká republika

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla