Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Vědecká společnost Climate Analytics vydala studii, v níž propočítala, jak rychlý má být celosvětový odklon od uhlí, aby bylo dosaženo omezení globální změny klimatu na úrovni maximálního nárůstu teploty o 1,5 stupně proti předprůmyslovému období, tedy cíle Pařížské dohody. Studie reaguje na speciální zprávu Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC), která popsala nutné snížení emisí skleníkových plynů pro splnění cíle Pařížské dohody. Nárůst teploty větší než 1,5 stupně Celsia by přinesl příliš velké zdravotní, sociální, humanitární i ekonomické dopady spojené s nedostatkem vody, horkem a extrémními projevy počasí.

Mezi hlavní závěry studie patří, že nejpozději od roku 2020 musí v celosvětovém měřítku začít pokles výroby elektřiny z uhlí a do roku 2030 je třeba její množství snížit o 80 % ve srovnání s rokem 2010. Je přitom zřejmé, že tento scénář lze naplnit pouze aktivní politikou uhelného phase-outu, neboť v případě provozu stávajících zdrojů po dobu plánované životnosti a realizace připravených projektů by produkce uhelných elektráren mezi lety 2010 a 2030 vzrostla o 3 %.

Climate Analytics přicházejí s návrhem harmonogramu ukončení spalování uhlí podle skupin států. Ve státech OECD, tedy ekonomicky nejsilnějších, mezi které patří i Česká republika, a v zemích bývalého Sovětského svazu je předpokládán konec uhlí již v roce 2031. Podle harmonogramu Climate Analytics se nejdéle počítá s provozem uhelných elektráren v asijských zemích – do roku 2037.

Studie Climate Analytics připomíná, že pro plnění Pařížské dohody bude důležitým milníkem předložení návrhů signatářských zemí, v nichž budou specifikovat svůj příspěvek k naplnění cílů dohody. Předložení návrhů takzvaných NDC (Nationally Determined Contributions) dokumentů je podle dohody stanoveno na rok 2020. Odstavování uhelných elektráren musí hrát v příslušných návrzích významnou roli.

Celá studie je k dispozici ke stažení na internetové adrese https://climateanalytics.org/.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla