Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Historickým mezníkem pro českou energetiku i kvalitu života lidí se může stát pondělí 26. srpna, kdy se v Česku začne na politické úrovni jednat o konci těžby a spalování uhlí. Podle ekologických organizací je k tomu však nutné, aby se uhelná komise, hned na začátku shodla na jasném cíli. Jejím výsledkem by na závěr (tedy přibližně za rok) mělo být doporučení konkrétního roku úplného konce využívání uhlí v České republice.

Prohlubující se změna klimatu, kterou stále více pociťují i Češi a Češky, vyžaduje urychlené praktické kroky. Stejně důležité proto je, aby komise doporučila rovněž číselně vyjádřený pokles objemu těžby a spalování uhlí v následujících letech a také konkrétní řešení, jak útlumu dosáhnout - změny zákonů a dalších pravidel. Konkrétní řešení musí komise doporučit i pro kraje - zejména jak budou financovány změny ekonomiky a energetiky.

Založení komise schválila 30. července 2019 vláda, která se inspirovala německou komisí. Ta v lednu tohoto roku doporučila, aby Německo ukončilo spalování uhlí v roce 2038 či již v roce 2035. Šlo o kompromis s německými “uhelnými” regiony. Komise se shodla také na tom, že již v příštích čtyřech letech má být odstaveno 12 GW instalovaného výkonu uhelných elektráren, což je více, než je celkový instalovaný výkon uhelných elektráren v ČR. “Uhelné” spolkové země získaly rozsáhlé dotace na restrukturalizaci ekonomiky ve výši 40 miliard euro během následujících třiceti let.

České uhelné komisi budou předsedat ministři životního prostředí a průmyslu a mají v ní dále zasednout vrcholní zástupci byznysu, odborů, “uhelných” krajů či vědci. Ekologické organizace mají být v komisi s celkem 19 členy/kami zastoupeny Janem Rovenským, vedoucím klimatické a energetické kampaně Greenpeace, a Jiřím Koželouhem, vedoucím programu Klima, energie a odpady Hnutí DUHA (který bude zastupovat asociaci ekologických organizací Zelený kruh). Ekologické organizace již dříve kritizovaly, že v komisi nemá být dle statutu zastoupen sektor čisté moderní energetiky a energetických úspor, chybí také obce ohrožené těžbou a spalováním uhlí i zástupce většiny zaměstnanců a zaměstnankyň v uhelných elektrárnách.

Ekologické organizace také varují, že ještě před výsledným doporučením komise má proběhnout několik zásadních rozhodnutí, které možnost naplnit doporučení komise zásadně podkopou. Jedná se zejména o plánovaný prodej elektrárny ČEZ Počerady Pavlu Tykačovi (který chce největší českou uhelnou elektrárnu provozovat další desítky let, což je v rozporu dokonce i s platnou Státní energetickou koncepcí ČR) či záměr rozšíření hnědouhelného velkolomu Bílina. Proto vyzývají vládu, aby udělala vše pro pozastavení těchto rozhodnutí.

Podle tiskové zprávy Zeleného kruhu, Hnutí DUHA a Greenpeace

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla