Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Českou republiku čeká v blízké době důležitá událost, která ovlivní budoucnost národní energetiky. V těchto dnech vzniká česká uhelná komise, která vydá následující rok doporučení, jak by měla Česká republika v příštích letech nakládat s uhelnými zdroji. Komise bude mít významný vliv na potenciální přechod k udržitelné energetice a na splnění cílů Pařížské dohody. Jaké budou priority komise a kdo zasedne v jejích řadách?

Na začátku tohoto roku se v Německu uhelná komise po sedmi měsících jednání usnesla, že spolkové země nejpozději do konce roku 2038 přestanou využívat uhelnou energii. Zároveň budou částkou 40 miliard EUR finančně podpořeny tzv. uhelné regiony, kterých se odklon od uhlí zásadně dotkne.

Inspirován tímto německým vzorem a patrně i vzrůstajícím zájmem veřejnosti o klimatická témata, navrhl ministr životního prostředí Richard Brabec na jaře tohoto roku zřízení české podoby komise. Vládní poradní orgán by měl po dobu jednoho roku jednat a na základě těchto shromáždění předložit výsledky, které budou podkladem pro přípravu novelizace Státní energetické koncepce.

Verdikt o složení komise a jejích cílech by měl padnout v nejbližších dnech, přičemž první zasedání by mělo proběhnout již o prázdninách. Zastoupení ministerstev průmyslu a obchodu a životního prostředí by mělo být vyrovnané. V současné době se hovoří o sjednaných 16 nebo 17 členech z průmyslu, zaměstnavatelských svazů, odborů, regionů a ekologických organizací. Podobně jako v Německu mají být řešeny záležitosti útlumu těžby uhlí, ale také poplatky za těžbu, sanace a rekultivace a podpora rozvoje uhelných regionů.

Přestože se finální podoba a zadání orgánu chýlí ke konci, zůstává řada otázek nezodpovězených. Bude úkolem komise nalézt cestu ke klimatické neutralitě a s tím spojený termín úplného ukončení využívání uhlí? Bude zadání dostatečně obecné tak, aby se na řešení dekarbonizace shodli zastánci obnovitelných zdrojů energie i jádra? Dle jakého klíče byli určeni členové komise a jak bude zajištěna vyváženost uskupení? Jakým způsobem budou ochráněny demokratické prvky, poskytování informací a transparentnost?

Na zřízení uhelné komise lze nahlížet jako na vynikající prostředek k nastolení udržitelné a moderní energetiky, který umožní postavit se k naplňování cílů pro ochranu klimatu čelem. Přitom však hrozí riziko zneužití komise k protěžování řešení, která jsou v rozporu se zájmy životního prostředí a politikou EU, to vše pod záštitou expertního vládního poradního orgánu. Strategie komise by měla být jednoznačná – navrhnout sociálně, ekonomicky a environmentálně udržitelný postup snižování spotřeby uhlí v českých podmínkách v souladu s mezinárodními klimatickými závazky České republiky.

Zuzana Vondrová, Centrum pro dopravu a energetiku

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla