Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Jedním z posledních kroků exministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové ve funkci byla změna návrhu novely horního zákona, díky které by mělo být vypuštěno přechodné ustanovení bránící zvýšení poplatků z těžby do roku 2022. V případě schválení ministerského návrhu by vláda učinila první krok ke splnění svého slibu zvýšit nepřiměřeně nízké těžební poplatky.

Současné znění horního zákona obsahuje pro stát nevýhodné a nesystémové moratorium na zvyšování těžebních poplatků. Vláda, která jasně slíbila zvýšení příliš nízkých poplatků, musí napřed prosadit zrušení tohoto moratoria. V případě, že by novelu horního zákona rušící moratorium na zvyšování poplatků schválili poslanci a senátoři, bude v pravomoci vlády těžební poplatky zvýšit.

Nastupující ministr Karel Havlíček ovšem ještě před nástupem do funkce vnesl do problematiky těžebních poplatků zmatek. Po schůzce s těžaři řekl, že moratorium bude zachováno, pokud dojde ke zvýšení garancí na tvorbu rezerv pro sanace (ta je přitom za zákona povinná). Jednání mají pokračovat na začátku května.

V případě hnědého uhlí odpovídá současná výše poplatku z vytěženého nerostu 3 % jeho tržní ceny. Při zvýšení poplatku na 10 % tržní ceny by těžební společnosti byly nadále ziskové, ale stát by získal prostředky na ekonomickou restrukturalizaci krajů postižených těžbou.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Více informací:
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministryne-prumyslu-marta-novakova-zmenila-pozici-navrhuje-zruseni-moratoria-na-zvysovani

http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ustoupi-vlada-zase-tezarum-vzda-se-miliard-nebo-bude-konecne-hajit-zajem-statu-obcanu

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla