Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Podpora obnovitelných zdrojů energie se v Česku řeší v posledních letech téměř denně. O to větší ticho a nezájem panuje ohledně nejrůznějších forem podpor pro uhlí, ropu nebo zemní plyn. Aktuální data OECD ukazují, že Česká republika zafinancovala spalování uhlíkatých paliv mezi lety 2005 až 2011 téměř osmdesáti miliardami korun. „Veřejné náklady“ spojené s jejich využíváním zahrnují daňové úlevy nebo odstraňování ekologických zátěží vzniklých před rokem 1994. Čísla ale nejsou zdaleka kompletní a navíc zahrnují období, kdy např. podpora uhelnému průmyslu už klesla.

Česko však není světovou výjimkou. OECD spočetla, že jen ve 34 členských zemích OECD putuje ročně na produkci a spotřebu ropy, plynu a uhlí přes 55 miliard dolarů prostřednictvím dotací, daňových zvýhodnění, regulací ceny atd. Celé dvě třetiny proudí do ropného byznysu, o zbytek se rovnocenně dělí plyn s uhlím. Státy OECD ale tvoří jen zlomek - dřívější výpočet Mezinárodní energetické agentury (IEA) uvádí, že celosvětově byla spotřeba těchto fosilních paliv podpořena zhruba 523 miliardami dolarů v roce 2011. To je 6x více, než kolik dostaly obnovitelné zdroje.

Fatih Birol, hlavní ekonom IEA, si problém mnohamiliardových dotací do fosilních zdrojů uvědomuje a začátkem února na konferenci Evropské asociace pro větrnou energetiku (EWEA) řekl: „Dotování fosilních paliv chápu jako největšího veřejného nepřítele rozvoje udržitelné energetiky. Kvůli dotování fosilních paliv nemáme vůbec žádnou šanci splnit cíle v oblasti klimatu a poskytnout prostor pro obnovitelné energie, aby mohly konkurovat uhlí, ropě a zemnímu plynu, které jsou dnes uměle levné právě kvůli dotacím.“

Pokud jde o srovnání s výší podpory pro obnovitelné zdroje, pak to v Česku odpovídá asi třem čtvrtinám částky, kterou jsme od roku 2006 zaplatili za podporu všech obnovitelných zdrojů, včetně odhadu pro letošní rok. Chce-li vláda snížit náklady na čisté zdroje, může využít právě přímé i nepřímé subvence fosilních paliv. Pokud bychom vzali pouze prostředky vynaložené v roce 2011, může jít až o šest miliard korun ročně.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla