Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Koncepce předložené ministrem průmyslu explicitně navrhují zrušit obě usnesení vlády, kterými byly vyhlášeny územní ekologické limity těžby hnědého uhlí. Bez jakékoliv alternativy počítají s budoucí likvidací obou severočeských obcí ohrožených těžbou, i když Surovinová politika konstatuje, že těžbu za limity by bylo možné odložit až za rok 2035. Zpomalení těžby navíc Surovinová politika podmiňuje řadou podmínek, z nichž některé jsou v přímém rozporu s platným usnesením vlády o limitech, další jsou pak prakticky nesplnitelné či se svými negativními dopady blíží samotnému prolomení.

Návrh Surovinové politiky ČR také obsahuje požadavek na provedení průzkumných prací na ložisku Frenštát tak, aby byl zjištěn stav „strategických zásob pro budoucí generace“. Již nyní má stát dostatečné množství informací pro to, aby ložisko pro budoucí generace ochránil. Další průzkumné práce postrádají jakýkoliv smysl. Prozkoumané volné zásoby by totiž vystačily našemu státu na 40 let. Vyřazení ložiska Frenštát z návrhu Surovinové politiky ČR má silnou podporu místních obyvatel. Proti průzkumným pracím se vyjádřilo 36 zastupitelstev měst a obcí.

Ustanovení umožňující „ve veřejném zájmu“ vyvlastnit lidem domy stojící na ložisku uhlí, uranu či jiného nerostu se Nečasova vláda v koaliční smlouvě zavázala zrušit. Do parlamentu poslala před prázdninami novelu, která je úplně a bez náhrady škrtá. Návrh Surovinové politiky naopak se zachováním (resp. obnovením) institutu vyvlastnění pro potřeby těžby výslovně počítá. Brát (byť za náhradu) lidem domovy pro potřeby těžebních společností je nepřijatelné a institut vyvlastnění musí z návrhu politiky zmizet.

Více informací: http://www.energetickakoncepce.cz/pripominka/rozsirovani-uhelnych-dolu-bourani-obci, http://www.energetickakoncepce.cz/pripominka/tezba-uhli-v-beskydech, http://www.energetickakoncepce.cz/pripominka/vyvlastnovani-kvuli-tezbe

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla