Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Poslanci ve výboru regionů Evropského parlamentu, kteří hlasovali o klíčových pozměňovacích návrzích k nastavení evropského fondu regionálního rozvoje v příštím období, potvrdili, že účelem veřejného financování je posílit úspory energie a rozvoj ekologických obnovitelných zdrojů. Na začátku července odmítli pozměňovací návrhy Poláka Jana Olbrychta, který chtěl regionální rozvoj podpořit budováním infrastruktury pro další dovoz ropy a zemního plynu. Markus Trilling z CEE Bankwatch Network, neziskové organizace, která dění kolem evropských fondů sleduje, rozhodnutí uvítal: „Poslanci jasně potvrdili, že dotace pro fosilní paliva nejsou tou správnou podporou pro rozvoj evropských regionů.“

Česká vláda mezitím stále nerozhodla, jakou podobu budou mít příští operační programy a zda hodlá využít významnou část peněz z evropských fondů ke snížení vysoké energetické náročnosti české ekonomiky. Návrhy operačních programů, které v květnu předložilo ministerstvo pro místní rozvoj, příliš naděje nedávají. Ohrožení české ekonomiky i domácích rozpočtů kvůli stále rostoucím cenám energií se materiál MMR věnuje jen okrajově a řešení tohoto problému tříští do několika nesouvisejících operačních programů.

Snižování spotřeby energie v budovách, aktuální v celé České republice, je podle ministerských úředníků jen lokální problematikou pro Integrovaný operační program, zaměřený na potřeby jednotlivých míst a regionů. V OP Podnikání a konkurenceschopnost se ale snižování energetické náročnosti neobjevilo mezi hlavními prioritami a cílový posun, kterého má program dosáhnout, je definován jako zvýšení energetické bezpečnosti – to lze však provést i nákladnou cestou výstavby dalších zdrojů.

Podle Koalice nevládních organizací pro evropské fondy, je klíčové vytvořit systematický a přehledný způsob financování úspor energie, zastřešený jedním operačním programem. To usnadní orientaci příjemcům podpory a sníží administrativní zátěž. Jednotné podmínky hlavně vytvoří stabilní prostředí, kde se mohou uplatnit ekologické inovace jako výstavba pasivních domů nebo malé obnovitelné zdroje. Rozvoj eko-inovací i snížení energetické náročnosti budou přitom klíčové pro konkurenceschopnost Česka i celé Evropy.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla