Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Přelomový návrh na regulaci emisí skleníkových plynů z nových uhelných elektráren zveřejnila EPA, centrální úřad na ochranu přírody v USA. Požaduje, aby všechny nové uhelné zdroje vypouštěly maximálně 0,45 tun ekv. CO2 na vyrobenou MWh. To je mnohem méně než nejambicióznější návrhy, které se nyní diskutují také v Austrálii – 0,7t/MWh. Ze stávajících českých uhelných elektáren by tento požadavek nesplňovala ani jedna, nejnižší relativní emise vykazují černouhelné Dětmarovice na severu Moravy s 0,89 tunami ekv. CO2 na vyrobenou MWh.

Někteří komentátoři namítají, že nová pravidla jsou zbytečná, protože levný plyn a regulace emisí rtuti v podstatě vyřadily nové uhelné zdroje z ekonomických důvodů ze hry, ale přijetí přísných požadavků na emise skleníkových plynů by znamenalo konec uhelné energetiky v USA i v případě, že ceny plynu půjdou opět nahoru. Společnost America Electric Power (s 38 GW v uhelných zdrojích) už uvedla, že nemá sebemenší zájem investovat do nových uhelných elektráren.

Skutečnou zkouškou bude ale schválení obdobných pravidel i pro existující elektrárny, k čemuž se Obamova administrativa dosud neodhodlala. Přitom ve státech Oregon, California a Washington platí limit 0,5 tun ekv. CO2 na MWh řadu let. Výsledkem by mohlo být uzavření třetiny uhelných elektráren do roku 2020 a zbývající části do roku 2030. Nahradit by je měly do značné míry obnovitelné zdroje. „Vezmeme-li v úvahu, že v některých státech už větrná energetika pokrývá 20 % spotřeby, myslíme si, že je to naprosto realistické”, uvádí Bruce Nilles, vedoucí kampaně „Beyond Coal” amerických ekologických organizací. Pro hovoří několik důvodů, a to nejen ekologické. Například solární a větrná energetika už teď zaměstnává více lidí než celý uhelný byznys (těžba i výroba). Konečně, pokud USA do roku 2020 zavřou třetinu svých uhelných zdrojů, ušetří globální atmosféru 774 milionů tun oxidu uhličitého ročně – tedy množství odpovídající kompletním emisím Česka za šest let.

Více informací: http://epa.gov/carbonpollutionstandard/

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla