Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Ministerstvo průmyslu navrhuje zrušení limitů těžby, které chrání města a obce v Podkrušnohoří. Důvodem má být zachování levného tepla. Prolomení limitů by však cenu tepla v nejbližších deseti letech rozhodně neovlivnilo.  Dle informací samotného ministerstva by k navýšení cen tepla mělo dojít v roce 2015, nicméně k těžbě za limity by nedošlo dříve než v roce 2023.

 

Zrušení ochrany obcí navrhuje ministerstvo průmyslu kompenzovat také odstraněním vyvlastňovacích zákonů. Stát by tak tímto krokem nechal vypořádání sporu o existenci Horního Jiřetína na vlastnících a těžařích. „Na první pohled je to absurdní: pravděpodobnost, že se všichni majitelé pozemků s těžaři dohodnou, je minimální,“ komentuje nesmyslný plán ministerstva Jan Rovenský z Greenpeace ČR.

Další klíčovou skutečností je, že smyslem limitů těžby není „jen“ chránit vlastníky pozemků a nemovitostí, nýbrž i lidská sídla, zdraví obyvatel, přírodu a krajinu. Limity kromě dvou bouráním ohrožených obcí chrání i 27tisícový Litvínov, a to před osudem horším, než má Ostrava. V případě ministerstvem navrhovaného scénáře už nebudou mít litvínovští žádnou možnost se k dění v jejich bezprostředním okolí jakkoli vyjádřit. Stát má předně odpovědnost za ochranu svých občanů a nesmí se jí zbavit a jednoduše ji přehodit na vlastníky.

Teplárny se už dvě desetiletí připravují

Teplárenské společnosti začaly varovat: pokud vláda nekývne na bourání Horního Jiřetína a Černic, „po roce 2015 už uhlí není“. Ale dostupné zásoby uhlí nejsou žádná novinka. Územní ekologické limity těžby vznikly v roce 1991. Byly stanoveny tak, aby dodávky ještě nějakou dobu (čtvrt století) vydržely a energetika měla čas se postupně změnit. Teplárenské podniky už osmnáct let vědí, s jakým množstvím paliva mohou počítat. Dávno tomu přizpůsobují své plány a investice. Stěží si lze představit, že by majitelé ponechali ve funkci ředitele firmy, který věděl, že dodávky skončí, dvě desetiletí stoicky čekal a pak na poslední chvíli najednou začal říkat, že nemá čím topit.

Řešení, jak české teplárenství osvobodit od fatální závislosti na fosilních palivech nabízí Hnutí DUHA v Programu energetické nezávislosti. Návrh kombinuje investice do zateplování domů, do solárních kolektorů či výtopen na biomasu, předkládá nové standardy pro developery i prozatímní zásobování tepláren uhlím ze stávajícího dolu Bílina nebo Vršany.

Hnutí DUHA navrhuje, aby rozpočet Programu energetické nezávislosti činil 16 miliard korun ročně. Ekologická organizace bude prosazovat, aby ministři do programu investovali peníze z aukcí povolenek ke znečišťování, které si budou kupovat uhelné elektrárny, hutě, chemičky a další velké podniky.

foto: Greenpeace, Centrum pasivního domu

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla