Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Globální porovnání vychází nemilosrdně v neprospěch fosilních paliv: uhelná a plynová energetika a zdroje dostaly z veřejných zdrojů 557 miliard dolarů. Dotace na obnovitelné zdroje jsou dvanáctkrát menší než státní podpora na uhelnou a plynovou energetiku. Spočetla to analýza, kterou publikovala renomovaná finanční agentura Bloomberg.


Z analýzy finanční agentury Bloomberg vyplývá, že oproti celkovým dotacím na fosilní paliva, je veřejná podpora na obnovitelné zdroje doslova trpasličí. „Jedním z důvodů, proč se čistým zdrojům energie nedostává financí, je fakt, že se investoři obávají sektoru v přímé závislosti na podpoře vlády," řekl Michael Liebreich, výkonný ředitel Bloomberg New Energy Finance. „Naše analýza však ukazuje, že přímé dotace na fosilní paliva jsou přibližně desetkrát vyšší než na obnovitelné zdroje energie."

Finanční podpora ztrátových uhelných dolů by měla končit
Na stole Rady ministrů Evropské unie leží návrh, který by měl od roku 2014 zakázat veřejnou podporu ztrátových uhelných dolů. V roce 2008 činila celková výše dotací na těžbu uhlí v EU 3,2 miliardy eur. „Společnosti musí být životaschopné bez dotací,“ uvedl evropský komisař pro hospodářskou soutěž Joaquín Almunia. „Prostředky by měly směřovat naopak více k nápravě ekologických škod a podpoře pro propuštěné horníky,“ dodává komisař.

Státní podpora uhelného průmyslu se v minulosti nevyhnula ani Česku. „Vláda na podzim roku 2005 podpořila dotací 155 milionů korun další rozvoj lignitového dolu Mír v Mikulčicích na Hodonínsku. Rozhodla subvencovat těžbu fosilních paliv — nota bene lignitu, který patří mezi suroviny s poměrně nízkou výhřevností," připomíná Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA také domácí perverzní dotace.

„Pokud by vlády chtěly reálně podpořit vznik nových míst, mají příležitost v přechodu na ultraefektivní čisté zdroje. Ty přináší daleko větší růst nových pracovních míst a jejich počet by převýšil postupně utlumované obstarožní fosilní odvětví,“ oponuje strachu z nezaměstnanosti Edvard Sequens ze sdružení Calla. Renomovaná agentura McKinsey v propočtech pro evropskou energetickou koncepci Roadmap 2050 zjistila, že do roku 2030 vznikne v sektoru čisté energetiky 420 000 pracovních míst. Oproti tomu ve fosilní energetice jich zanikne 260 000.

Text: redakce e-zpravodaje Chytrá energie

Foto: titulka: Miloš Žihla, článek: Markéta Jedličková, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla