Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Problém konečného uložení radioaktivního odpadu přináší vládám po celém světě velké výzvy, které dosud nebyly uspokojivě vyřešeny a představuje obtížně vyčíslitelná technická, logistická a finanční rizika. To je závěr první „Zprávy o jaderném odpadu ve světě 2019 – Zaměřeno na Evropu“, kterou Vám představíme v souvislostech.

Podle Zprávy o jaderném odpadu ve světě je v dočasných úložištích po celé Evropě (kromě Ruska) uloženo více než šedesát tisíc tun vysoceradioaktivního vyhořelého jaderného paliva. V rámci EU skladuje 25 % současného vyhořelého jaderného paliva Francie, následovaná Německem a Velkou Británii.  Kromě toho bylo v Evropě vyprodukováno více než 2,5 milionu m³ nízko a středně aktivního odpadu pocházející z jaderné energetiky.

Mnoho vlád podceňuje náklady na ukončení jaderného cyklu. Žádná země dosud nemá konzistentní model financování, což představuje finanční riziko pro daňové poplatníky. Evropské komise má k dispozici první přehledové zprávy členských zemí, je ale její reakce na ní adekvátní? Země jako Česká republika mají také problém s přístupem k dotčeným samosprávám v místech možného konečného hlubinného úložiště.


Plná zpráva v češtině.

Shrnutí v češtině.

Plná zpráva v angličtině.

Zpráva on-line na: WWW.WORLDNUCLEARWASTEREPORT.ORG

Edvard Sequens, Calla

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla