Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Pravidelnou každoroční zprávu o stavu jaderné energetiky ve světě publikovali 4. září v Paříži energetičtí konzultanti Mycle Schneider a Antony Froggatt. V tomto článku přinášíme stručné shrnutí hlavních výsledků.

Mezi hlavní zjištění aktuální zprávy byly zahrnuty následující body:

  • V roce 2017 byly spuštěny čtyři nové jaderné reaktory (tři v Číně a jeden v Pákistánu – postavený čínskou firmou), v první polovině roku 2018 pak dalších pět (tři v Číně a dva v Rusku). Trvale uzavřeny byly tři reaktory (po jednom v Německu, Švédsku a Jižní Koreji).
  • Za období od ledna do 2017 do poloviny roku 2018 navýšily jaderné elektrárny v globálním měřítku svůj instalovaný výkon o 7 GW. Pro srovnání – obnovitelných zdrojů došlo k navýšení o 157 GW jen během roku 2017. Počet provozovaných reaktorů meziročně stoupl o deset na 413, především v důsledku opětovného uvedení do provozu šesti dlouhodobě odstavených reaktorů v Japonsku. To je  o 25 méně než v roce 2002, kdy počet reaktorů ve světě dosáhl historického maxima.
  • V roce 2017 byla zahájena výstavba pěti jaderných reaktorů – dvou v Indii, po jednom v Jižní Koreji, Bangladéši a Číně (zde jde o pilotní projekt rychlého reaktoru). V první polovině roku 2018 byla zahájena výstavba dvou reaktorů, po jednom v Rusku a Turecku.
  • Aktuálně je ve výstavbě 50 reaktorů (z toho 16 v Číně), o tři méně než před rokem a o 18 méně než v roce 2013. Minimálně dvě třetiny rozestavěných reaktorů mají zpoždění oproti harmonogramu výstavby. V sedmi z patnácti zemí, které reaktory stavějí, jsou ve skluzu všechny projekty. Dva reaktory ve slovenských Mochovcích jsou na seznamu rozestavěných déle než třicet let.
  • Do poloviny letošního roku bylo v procesu vyřazení z provozu 115 reaktorů, což je zhruba 70 procent ze 173 reaktorů, které jsou trvale zavřené. Vyřazování z provozu zahrnuje odstranění paliva a demontáž reaktoru a stavby. Plně vyřazeno z provozu tímto způsobem je jen 19 reaktorů, z nich 13 v USA, pět v Německu a jeden v Japonsku. A pouze deset jich bylo zcela demontováno.
  • Podíl jaderné energetiky na globální výrobě elektřiny zůstává šestý rok v řadě stabilní, na úrovni 11 %.
  • Tři ze čtyř nejsilnějších světových ekonomik – Čína, Japonsko a Německo – vyrábějí větší množství elektřiny z nových obnovitelných zdrojů (a to bez započítání produkce vodních elektráren) než z jádra. Totéž platí i o Brazílii, Mexiku, Španělsku, Velké Británii, Holandsku nebo Indii.

Kompletní zpráva je dostupná ke stažení na adrese: https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/20180902wnisr2018-lr.pdf

Karel Polanecký pro Temelin.cz

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla