Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Cílem mezinárodní konference NEC 2018 „Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky“ je za účasti zahraničních i českých expertek expertů diskutovat možnosti nalezení řešení problému jaderného odpadu, aniž by byla omezena práva obyvatel účinně hájit zájmy své i budoucích generací. Koná se ve středu 11. dubna 2018 od 10 hodin v Autoklubu ČR v Praze. Program konference a další podrobnosti včetně registračního formuláře najdete na www.nec2018.eu.

Česká republika, stejně jako další země, které se rozhodly vyrábět elektřinu v jaderných reaktorech, se potýká s problémem – kam s vyhořelým jaderným palivem. Sny o znovuvyužití jako suroviny se rozplynuly a každý rok proto na světě přibývají tisíce tun tohoto vysoce nebezpečného odpadu, který musí zůstat bezpečně izolován od biosféry po další statisíce let. Ale kdo by chtěl takového „souseda“? Přístupy různých zemí v Evropě k hledání řešení se liší. V České republice aktuálně kulminuje dlouho trvající spor mezi státními úřady a vybranými samosprávami a zodpovědná Správa úložišť radioaktivních odpadů hodlá letos vybrat čtyři lokality pro podrobné geologické průzkumy. Upřednostní při tom souhlasný přístup vedení obcí anebo geologickou vhodnost a tedy bezpečnost? A co když se ideální místo nenajde?

PROGRAM KONFERENCE:

9.30    Prezence

10.00 – 10.15    Zahájení – Rudi Anschober, radní vlády spolkové země Horní Rakousy; Dalibor Stráský, pověřenec vlády Horních Rakous pro otázky jaderných zařízení

10.15 – 10.35    Problém jaderného odpadu – v čem jsou rizika, jaké jsou možnosti řešení a jaká je realita ve světě – Jan Haverkamp, odborný konzultant na jadernou energetiku Greenpeace Central and Eastern Europe

10.35 – 11.00    Rizika při umisťování hlubinných úložišť - Roman Lahodynsky, emeritní vedoucí vědecký pracovník a přednášející oboru Geologická rizika na Ústavu bezpečnostních věd Vysoké školy přírodních zdrojů a přírodních věd (BOKU) ve Vídni

Tematický blok I. Čemu pomohla evropská směrnice o jaderných odpadech?
11.00 – 11.20    Shrnutí prvních výsledků ze zpráv jednotlivých členských států - Massimo Garribba, ředitel odboru jaderné bezpečnosti DG Energy Evropské komise
11.20 – 11.40    Čemu naopak evropská směrnice nepomohla? Jak reálné je společné hlubinné úložiště pro více zemí v Evropě? - Gabriele Mraz, expertka pracující pro Österreichisches Ökologie-Institut Vídeň
11.40 – 12.00    Diskuse

12.00 – 12.20    Přestávka

Tematický blok II. Kam s českým jaderným odpadem?
12.20 – 12.35    Na koho ten úděl padne? – Edvard Sequens, energetický konzultant Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
12.35 – 12.50    Český stát proti obcím – Petr Nohava, starosta Pluhova Žďáru a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti
12.50 – 13.10    Diskuse

13.10 – 14.00    Přestávka na oběd

14.00 – 14.30    Německý restart při hledání míst pro uložení jaderného odpadu –Michael Sailer, Berlín, expert v oblasti jaderné bezpečnosti a nakládání s odpady; ředitel Öko-Institut e.V., člen bývalé Komise pro jaderný odpad Německého spolkového sněmu a Spolkové rady

Tematický blok III. Kritéria výběru místa pro úložiště
14.30 – 15.00    Výstupy srovnávací analýzy kritérií pro výběr lokality hlubinného úložiště v ČR v mezinárodním kontextu - Veronika Ustohalová, vědecká pracovnice oddělení jaderná technika a bezpečnost zařízení se specializací radiační ochrana, radioekologie a ukládání radioaktivních odpadů, Öko-Institut e.V. Darmstadt
15.00 – 15.15    Český plán na způsob využití kritérií výběru – Matěj Machek, vědecký pracovník oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR
15.15 – 15.30    Diskuse

15.30 – 16.00    Může být Skandinávie příkladem pro Českou republiku? – Johan Swahn, ředitel MKG, the Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review

16.00 – 16.30    Krátké příspěvky účastníků a účastnic konference o situaci při vyhledávání úložiště v dalších zemích

16.30    Ukončení konference

Konferencí provází Dan Moravec.

Simultánní tlumočení česko/anglicko/německé bude zajištěno.

Zváni jsou představitelé a představitelky Senátu, Poslanecké sněmovny, veřejné správy, médií, energetické sféry, ekologických organizací a další zájemci a zájemkyně.

Vstup na konferenci je zdarma. Svou účast však, prosíme, potvrďte nejpozději do 4. dubna. Pokud potřebujete ubytování, můžeme Vám pomoci s jeho zprostředkováním. Potvrzení účasti a další informace: Daniela Magersteinová, Jihočeské matky, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , telefon: +420 603 532 067.

Akci pořádají Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Hnutí DUHA a sdružení Jihočeské matky.

Pozvánka ke stažení.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla