Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Aktuální energetická koncepce České republiky počítá s rychlým nebo ještě rychlejším rozvojem jaderné energetiky. Výkon jaderných zdrojů má být v roce 2040 výrazně vyšší než dnes, jiná možnost se do koridorů vymezených Ministerstvem průmyslu a obchodu nevejde. Potíž je v tom, že deklarovaná ekonomická výhodnost stojí na předpokladech, které neodpovídají zahraničním zkušenostem s pokročilými projekty.

Česká vláda zatím rozpracovala pouze jednu variantu podpory nových jaderných bloků: garanci výkupní ceny na 35 let podle vzoru britského projektu Hinkley Point. Ovšem zatímco garantovaná cena podle smlouvy britské vlády s dodavatelskou společností EDF činí 118 €/MWh v dnešních cenách, MPO předpokládá, že v ČR se podaří cenu udržet v rozmezí 66 až 86 €/MWh. Původní odhady britské vlády byly také výrazně nižší, než částka ve smlouvě, kterou byla dodavatelská firma ochotna podepsat.

Podrobné informace najdete v aktuálním infolistu Český jaderný optimismus a britská realita, který v listopadu zveřejnilo Hnutí DUHA: http://hnutiduha.cz/publikace/cesky-jaderny-optimismus-britska-realita.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla