Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Solární a větrné elektrárny ve Velké Británii by vyprodukovaly o 40 miliard liber levnější stejné množství elektřiny jako připravovaná jaderná elektrárna Hinkley Point C v průběhu celé její plánované životnosti, uvádí srovnávací analýza budoucích nákladů.

Zrušení plánů na nové jaderné reaktory v Hinkley Point v Somersetu a vybudování obrovského množství obnovitelných zdrojů namísto nich by podle analýzy thinktanku Intergenerational Foundation ušetřilo Velké Británii 40 miliard liber. Konečné rozhodnutí o investici francouzské elektrárenské společnosti EDF na rozšíření jaderné elektrárny se očekává nejdříve v květnu. Dohoda zavazuje britskou vládu ke garantování ceny elektřiny ve výši 92,50 liber za megawatthodinu v příštích 35 letech, což je více než dvojnásobek současné velkoobchodní ceny.

Ale ve zprávě Intergenerational Foundation, který vede kampaň za mezigenerační spravedlnost, se uvádí, že výstavba a provoz větrných elektráren vnitrozemského typu a solárních fotovoltaických elektráren po dobu 35 let by stály o 31,2 miliard liber a o 39,9 miliard liber méně než výstavba a provoz projektu Hinkley Point. Odhady jsou založeny na hodnotě dotací na elektřinu hrazených daňovým poplatníkem a výdajů na vybudování infrastruktury. Analýza v sobě zakomponovala výši dotací na technologie stanovenou ve vládních kontraktech na vyrovnání rozdílů (Contracts for Difference) a prognózy agentury Bloomberg o klesajících nákladech na větrnou a solární energii v budoucnosti.

Andrew Simms, jeden ze spoluautorů zprávy, řekl: „Současné vládní plány na nové jaderné projekty lámou rekordy v utrácení a zároveň přesunují vysoké náklady a obrovská neznámá ekonomická rizika na každé dítě ve Velké Británii během následujících generací. Zatímco snadno dostupné, levnější, bezpečnější a rychlejší obnovitelné zdroje energie by pomohly Británii žít v rámci svých ekonomických a environmentálních možností, a zároveň by chránily a zabezpečovaly budoucí generace.“

Ve zprávě se dále uvádí, že se svými 24 miliardami liber by Hinkley Point C byl „nejdražší stavbou na Zemi“ a tvrdí, že nové reaktory by na budoucí generace přesunuly nejen ekonomické náklady, ale také zátěž ve formě jaderného odpadu a klimatických změn, protože jaderná energetika není budována dostatečně rychle v takovém měřítku, aby odvrátila nebezpečí v podobě globálního oteplování. „Nadměrné spoléhání se na nové jaderné reaktory je drahá, nevýhodná, pomalá a nejistá překážka v cestě lepším alternativám. Pokud nepřehodnotíme náš přístup, riskujeme, že předáme obrovskou mezigenerační ekonomickou zátěž se známými vysokými náklady a závažnými riziky v případě, že se vyskytnou problémy,“ řekli autoři zprávy.

Tom Burke, předseda environmentálního thinktanku E3G a bývalý vládní poradce, řekl, že zatímco přesnost údajů o nákladech ve zprávě je diskutabilní, stěžejní myšlenka analýzy je správná. „Vláda v podstatě odsunuje tyto náklady na budoucí generace. Udělat tohle svým dětem je hrozná věc. Spousta dětí se ještě nenarodila, ale stejně nakonec budou muset zaplatit,“ řekl. Nižší velkoobchodní ceny elektřiny v budoucnosti by znamenaly, že kvůli způsobu, jakým Contracts for Difference fungují – navyšují platby za elektřinu na garantovanou částku neboli „realizační“ cenu, která je v současné době výrazně nad úrovní velkoobchodní ceny – by skutečné náklady mohly být mnohem vyšší. „Pokoušet se správně odhadnout ceny elektřiny v průběhu dalších 35 let by bylo jako ptát se Tonyho Benna, ministra energetiky ve vládě Harolda Wilsona [pozn. premiér Velké Británie v 60. a 70. letech], na ceny elektřiny v roce 2013,“ řekl Burke.

Podíl obnovitelné energetiky ve Velké Británii vzrostl natolik, že v roce 2015 byl vyroben větší objem elektřiny z biomasových, větrných, vodních a solárních elektráren než z jaderných elektráren. Ale přesto je nepravděpodobné, že zpráva Intergenerational Foundation udělá posun ve vědomí lidí ve vládě, která snížila dotace pro solární a větrné elektrárny, zatímco navzdory obtížím pokračuje dál s projektem v Hinkley Point. Analýza předpokládá, že by úroveň dotací pro solární a větrnou energii na základě dotačních režimů Contracts for Difference zůstala konstantní, ačkoli ve skutečnosti by pravděpodobně klesala v přímé úměře se zvyšováním kapacity obnovitelných zdrojů.

Mluvčí Ministerstva energetiky a změny klimatu řekl: „Jaderná energetika může poskytnout neustálý přísun energie, bez ohledu na to, zda fouká vítr a svítí slunce. Jaderný průmysl také vytvoří tisíce pracovních míst a výhody pro společnosti v dodavatelském řetězci, což znamená finanční zabezpečení pro pracující lidi a jejich rodiny v celé Velké Británii. Neuznáváme údaje uvedené ve zprávě Intergenerational Foundation. Hinkley Point C je dobrý obchod pro spotřebitele, a jakmile bude elektrárna v provozu, poskytne 60 let bezpečné, spolehlivé a nízkouhlíkové elektřiny za cenu 35 let. To nám pomůže udržovat ty nejzákladnější funkce v provozu a současně plnit limity pro emise oxidu uhličitého tím nejúspornějším způsobem.“

Olga Kališová, Calla

Originál článku: http://www.theguardian.com/environment/2016/apr/05/scrapping-hinkley-for-renewable-alternatives-will-save-tens-of-billions

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla