Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Mezinárodní Nuclear Energy Conference 2016 pod názvem „Jaderná energetika – drahý hazard“ se uskuteční v úterý 5. dubna ve Smetanově sále Autoklubu ČR v Praze. Cílem konference je za účasti zahraničních i českých expertů diskutovat omezení, na která narážejí vlády i investoři při úvahách o stavbě nových reaktorů nebo rekonstrukci stávajících. Protože si letos na jaře připomeneme výročí dvou nejvýznamnějších jaderných havárií v Černobylu a ve Fukušimě, zaměří se konference i na otázku aktuálních bezpečnostních rizik jaderné energetiky. 

Pozvání na konferenci přijala celá řada zajímavých osobností. V úvodních referátech Vás Emmerich Seidelberger z BOKU Univerzity ve Vídni provede aktuálními riziky jaderné energetiky ve světě. Expert na biologické účinky radiace Dr. Ian Fairlie se pak ohlédne za dopady černobylské katastrofy po třiceti letech.

S aktuální problematikou bezpečnosti reaktorů v Belgii, na Slovensku a ve Francii se seznámíte v přednáškách Ilse Tweer, Pavola Širokého a Yvese Marignaca.  O výsledcích zátěžových testů dnešních reaktorů po havárii ve Fukušimě bude referovat Oda Becker, a jejich promítnutí do novelizované směrnice Euroatom o jaderné bezpečnosti zhodnotí zástupce DG Energy Evropské komise Jan Jílek.  Tobias Heldt z University v Maastrichtu pak rozebere problematiku omezené odpovědnosti za jadernou škodu.

Konferenci bude moderovat novinář Dan Moravec. V programu je vyčleněn prostor na diskusi jednotlivých bodů a je zajištěno tlumočení. Kompletní program a další podrobnosti najdete na webových stránkách www.nec2016.eu.  Budeme rádi, když se na ní do konce března zaregistrujete.

Edvard Sequens, Calla

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla