Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Tendr na výstavbu nových bloků v Temelíně skončil bezprostředně poté, co vláda odmítla „zapojení jakéhokoliv typu státní záruky“.  Materiál ministerstev průmyslu a obchodu a financí nazvaný Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice přesto navrhuje zahájit současné přípravy na výstavbu dvou nových reaktorů v Jaderné elektrárně  Temelín a dalších dvou v Jaderné elektrárně Dukovany.

Rozvoj jaderné energetiky je prezentován jako ekonomicky výhodný, vychází ovšem z nereálně nízkého odhadu nákladů na výstavbu. Alarmující jsou přitom i další náklady, kterými může výstavba nových reaktorů zatížit spotřebitele elektřiny nebo státní rozpočet. V novém informačním listu Cally a Hnutí DUHA "Přespříliš drahé jaderné plány" najdete přehled aktuálních projektů výstavby jaderných reaktorů, které jsou relevantní pro srovnání s připravovanými záměry v Dukovanech a Temelíně.  Přehled ukazuje trvalý nárůst investičních nákladů v minulých letech. Aktuálně dosahují osminásobné výše ve srovnání s odhady uváděnými pro stejné projekty na přelomu století.

V dokumentu dále je stručný popis obchodně-investičních modelů, který ministerstva navrhují k podpoře rozvoje jaderné energetiky. Jediným detailně rozebraným mechanismem podpory je záruka minimální výkupní ceny pro elektřinu vyrobenou v podporovaných jaderných elektrárnách. V samotném Národním akčním plánu jsou odhadnuty potenciální dopady na odběratele elektřiny kolem 10 miliard korun pro případ zachování současných cen na trhu s elektřinou. Nezávislé propočty ale ukazují no možný účet pro odběratele daleko vyšší přesahující bilion korun.

Uvedený model podpory by měla jako první vyzkoušet Velká Británie u připravovaného projektu výstavby dvou nových reaktorů v jaderné elektrárně Hinkey Point. Smlouva mezi britskou vládou a investorem předpokládá výkup celého objemu vyrobené elektřiny za cenu 121 eur/MWh po dobu 35 let s postupným nárůstem podle inflace. Vzhledem k tomu, že cena na středoevropském trhu s elektřinou se dnes pohybuje kolem 35 eur/MWh, je zřejmé, že záruka podobné částky pro investory do reaktorů v Dukovanech a Temelíně by poškodila české zákazníky.

Klíčový návrh Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky zahájit přípravu k výstavbě dvou nových reaktorů v Temelíně a dalších dvou v Dukovanech bude mít také nemalé finanční dopady. Zásadní sporné rozhodnutí o jejich financování, tedy o formě a výši nezbytných garancí pro investora, které by museli uhradit spotřebitelé elektřiny nebo daňoví poplatníci, má být odsunuto až na rok 2025. Do té doby však může být, jak dokument uvádí, utraceno až 32 miliard korun za přípravu a získání povolení pro oba projekty.

Věříme, že při střízlivém hodnocení nemůže k zahájení přípravy na stavbu nových reaktorů dojít.

Edvard Sequens, Calla

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla