Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Mezinárodní konference NEC 2014 "Ekonomické limity jaderné energetiky" se koná 29. dubna ve Smetanově sále Autoklubu ČR v Praze. Cílem konference je za účasti zahraničních i českých expertů diskutovat omezení, na která naráží vlády i investoři při uvažování o stavbě nových reaktorů nebo rekonstrukci stávajících.

Pozvání na konferenci přijala celá řada zajímavých osobností. Konzultant Mycle Schneider nás provede aktuálním stavem i budoucností jaderné energetiky ve světě. Profesor Stephen Thomas podrobně představí britský model navržený pro podporu výstavby nových reaktorů, který vzbudil naděje i na české straně. Profesor Franz Leidenmühler pak zhodnotí, nakolik jsou takové subvenční mechanismy v souladu s evropským právem.

Na ekonomické aspekty projektu nových reaktorů v České republice se blíže zaměří trojice ekonomických analytiků Ivan Beneš, Michal Šnobr a Jan Ondřich. S profesorkou Claudií Kemfert se podíváme na ekonomické šance německého energetického přechodu. S Rakušany zemským radním pro energetiku Rudim Anschoberem a Michaelem Naglem zase na proměny, kterými prochází energetika v Horním Rakousku.

Konferenci bude moderovat novinář Jan Bumba. V programu je vyčleněn prostor na diskusi jednotlivých bodů a je zajištěno tlumočení. Kompletní program a další podrobnosti najdete v pozvánce a na webových stránkách www.nec2014.eu.

Edvard Sequens, Calla

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla