Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

V měsíci prosinci 2013 se na internetu objevily první dva dokumentární pořady, které se  snaží zachytit aktuální dění v energetice. Pořady připravuje občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov v rámci Centra pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie, pod názvem INFO ATOM TV.

První dva díly přibližují zejména aktuální politické dění  kolem energetiky v České republice a  některé významné události, které mají dopad na energetický sektor v Evropě i  celosvětově. Součástí pořadů je kromě řady zpráv i  představení osobností ekologické scény,  které se energetickým tématem zabývají. Nechybí ani seznámení diváků s některými energetickými technologiemi. Důležitou součástí pořadů je komentář k aktuálnímu dění kolem Temelína. Občanské sdružení Pravoslavná akademie Vilémov je v dokumentárních pořadech  INFO ATOM TV kritické jak k pokusům o rozšiřování atomových elektráren ve střední Evropě, tak také k nedávným snahám některých českých politiků o prolomení těžebních limitů hnědého uhlí.

Pravoslavná akademie se v minulosti stala známou díky stavbě a provozování několika demonstračních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie. Akademie pořádala  již v minulosti   řadu vzdělávacích a osvětových programů týkajících se problematiky životního prostředí  a problematiky role církve v současné společnosti.

Jaroslav Bajer, Pravoslavná akademie Vilémov

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla