Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která zodpovídá za problematiku jaderných odpadů, se rozhodla jít do sporu s obyvateli a představiteli desítek obcí, na jejichž katastrech by měla být  stanovena průzkumná území na vyhledání místa pro hlubinné úložiště vysoceradioaktivních odpadů.  K žádosti o stanovení průzkumných území zplnomocnila státní podnik DIAMO pro lokality Magdalena (Božejovice, Jistebnice aj.), Čihadlo (Lodhéřov, Deštná aj.) a Horka (Budišov aj.) a družstvo GEOMIN pro lokality Čertovka (Lubenec, Blatno aj.), Březový potok (Pačejov, Maňovice aj.) a Hrádek (Rohozná, Dolní Cerekev aj.). Právě v těchto dnech jednotlivá řízení začínají.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které SÚRAO řídí,  se tak definitivně rozhodlo přestat brát ohled na názory obyvatel dotčených obcí a vrátilo se k silovému přístupu. Přitom až do konce roku 2012 opakovaně a veřejně slibovalo starostům a občanům v místech plánovaných průzkumů, že je nezahájí bez jejich souhlasu. Ve zmíněných šesti lokalitách proběhlo v minulých letech celkem 27 úspěšných místních referend, v nichž obyvatelé jednoznačně úložiště i průzkumy k němu směřující odmítli. Úložiště na svém území usnesením zastupitelstva odmítá i Jihočeský kraj.

Zodpovědným ministrům, zejména průmyslu a obchodu, nestačilo ani devět let, po které byly průzkumné práce oficiálně přerušeny,  aby přehodnotili koncept vyhledávání úložiště a související nevyhovující legislativu. Po celou dobu obce iniciativně usilují o změnu zákonů, která by po vzoru zahraničních zkušeností zavedla možnost spolurozhodovat o výběru místa pro výstavbu úložiště.  Návrh takového zákona připravila i Pracovní skupina pro dialog o úložišti zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu, ale zodpovědní politici ho nikdy nepřevzali do legislativního procesu. Dnešní realita neodpovídá ani evropské legislativě a Aarhuské úmluvě, kterou je česká republika vázána.

Starostové 131 měst a obcí a dále zástupci 29 neziskových organizací zejména z vybraných lokalit v reakci na  změněný postup státu v březnu 2013 odeslali ministrům a dalším politikům výzvu „K hlubinnému úložišti férově“. Dodnes není respektována.

Podle nově představeného  harmonogramu SÚRAO:
-    na všech 7 lokalitách (pokud bude stanoveno průzkumné území) do roku 2015 proběhnou geologické vyhledávací práce;
-    na vybraných 4 lokalitách do roku 2018 další průzkumy včetně hlubokých vrtů;
-    v roce 2018 má být rozhodnuto o finálních 2 lokalitách;
-    na vybraných 2 lokalitách proběhnou do roku 2025 další práce a bude vybrána hlavní a záložní lokalita pro úložiště;
-    v roce 2030 na finální lokalitě začne stavba podzemní laboratoře, což je již součást úložiště.

Stavba a provoz hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva výrazně a natrvalo zasáhne do života obyvatel žijících ve vybraném regionu. Vzhledem k výjmečnosti projektu je nezbytné, aby s ní obyvatelé dotčené lokality vyslovili souhlas. Dnešní postup Správy úložišť je ale fackou do tváře všem, kdo uvěřili jeho představitelům, že průzkumy budou pokračovat jen na základě dobrovolnosti.

Edvard Sequens, Calla

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla