Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) opakovaně a veřejně slíbila obyvatelům v místech, kde hledá místo pro konečné hlubinné úložiště radioaktivních odpadů, že další průzkumy nezahájí bez souhlasu všech obcí, kterých se to v dané lokalitě týká. Ministr průmyslu Martin Kuba se slibu ale prakticky vysmál. V prosinci 2012 převedl kompetenci získat povolení na průzkumy v lokalitě Kraví hora na Žďársku na státní podnik DIAMO, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka. Ten nyní žádost o stanovení průzkumného území podal bez ohledu na odmítnutí obyvatel obce Bukov v místním referendu, které se tu konalo 11. a 12. ledna.

Náměstek závodu GEAM Josef Lazárek na jednání zastupitelstva obce Věžná potvrdil s odvoláním na rozhodnutí ministerstva průmyslu, že předchozí sliby dané SÚRAO pro ně nejsou důležité. A to včetně smluv o spolupráci, podle nichž mají průzkumy odstartovat a které se ještě na konci listopadu 2012 SÚRAO pokoušelo se starosty lokality Kraví hora uzavřít.  Lazárek rovněž prohlásil: „DIAMO dostane mandát ke všem ostatním průzkumným územím od státu a bude je dělat všechny.“ Kromě dnešních sedmi lokalit se uvažuje s vojenským prostorem Boletice a na seznam mají přibýt obce u jaderné elektrárny Dukovany. Celkem v Česku v místních referendech lidé odmítli úložiště ve 27 obcích.

Zástupci obcí a veřejnosti z lokalit, kterým hrozí stavba hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, dlouhodobě požadují zásadní změnu postupu státu. Chtějí, aby byl respektován jejich názor a stali se pro státní orgány skutečnými partnery. Nyní totiž nemají možnost o úložišti účinně spolurozhodovat. Konstatovala to i Pracovní skupina pro dialog o úložišti zřízená Správou úložišť radioaktivních odpadů, jež navrhla zákon, v němž by byl respekt k rozhodnutí obcí zakotven. Po vzoru Finska, Švédska a dalších zemí.

Ministr Kuba se naopak snaží alespoň papírově odstranit jednu z překážek pro stavbu dalších reaktorů v České republice - neexistence řešení, co s vyhořelým jaderným palivem. Otázkou je, zda Česko vůbec ze stávajích odvodů ČEZ dokáže „naspořit“ 105 miliard na stavbu a provoz hlubinného úložiště.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Události na Kraví hoře jsou fackou do tváře všem, kteří uvěřili slibům Správy úložišť o respektu k názoru obcí, za jejichž humny by úložiště mohlo vzniknout. Jak Správa úložišť, tak státní podnik DIAMO jsou podřízeny ministru průmyslu, který se evidentně rozhodl prosadit úložiště silou.“

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla