Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Úřad vykonávající jaderný dozor ve Spojených státech (Nuclear Regulatory Commission) zastavil vydávání licencí na výstavbu a provoz nových jaderných reaktorů. Vydávání licencí obnoví, až bude dostatečně vyřešena otázka nakládání s vyhořelým jaderným palivem. Přímým důvodem pro krok amerického regulátora je rozhodnutí soudu, podle nějž nelze pokračovat v dosavadní praxi vydávání licencí na základě pouhé důvěry, že trvalé úložiště jaderných odpadů bude vybudováno. Po zastavení projektu v nevadské Yucca Mountain a slabém pokroku při hledání nové lokality soud nevidí dostatečné záruky, že ve Spojených státech bude problém vysoceradioaktivních odpadů vyřešen. Vydávání licencí je tak podle soudu v rozporu s environmentálními standardy platnými ve Spojených státech.

Stejný postup by měl zaujmout Státní úřad pro jadernou bezpečnost a zejména Ministerstvo životního prostředí při posuzování výstavby 3. a 4. bloku v Temelíně. A do doby, než stát najde dlouhodobě bezpečné konkrétní řešení pro odpad z jaderných elektráren, jež nebude pošlapávat práva místních obyvatel, pak neplánovat a nepovolovat stavbu nových reaktorů. Jejich provoz by zásadně ovlivnil celkové množství vyhořelého jaderného paliva v České republice, a tím i potřebnou kapacitu úložiště. Ministerstvo životního prostředí toto od firmy ČEZ už na začátku procesu hodnocení vlivů na životní prostředí na stavbu nových bloků v Temelíně požadovalo, pod novým vedením ministra Chalupy však na svůj požadavek rezignovalo.

Místo pro hlubinné úložiště zatím stejně jako USA nemá ani Česká republika. Ministerstvo průmyslu a obchodu v návrhu státní energetické koncepce sice stanovuje pro rozhodnutí o lokalitě definitivního úložiště jaderného odpadu termín do konce roku 2018. V té době ale nebudou u konce ani všechny průzkumné práce.  Zejména ale hrozí, že o výběru úložiště bude rozhodnuto bez souhlasu obyvatel zkoumaných regionů, kterým úložiště navždy změní život. Stát jim přitom již dlouho slibuje, že si o něm budou moci sami rozhodnout, ale nechce takovou možnost vtělit do zákona. I z tohoto důvodu zatím Správa úložišť radioaktivních odpadů naráží ve většině vytipovaných obcí na zásadní nesouhlas obyvatel i se základními geologickými pracemi. Bojí se, že v budoucnu už jim stát nikdy neposkytne možnost úložiště na svém území zamítnout.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla