Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Ministerstvo životního prostředí se stalo překvapivým spojencem všech, kteří nechtějí další atomové reaktory v jihočeské krajině.  Svým postupem v probíhajícím procesu hodnocení vlivů na životní prostředí projektu Nový jaderný zdroj v Temelíně, v němž zapomíná na svoji roli nestranného arbitra a jde nepokrytě na ruku investorovi, nabízí šanci na zrušení následných povolení.

Především se rozhodlo zcela ignorovat ty závěry ze zjišťovacího řízení, které by ukázaly nepříjemné stránky jaderné energetiky. Požadavky, které MŽP vydalo v roce 2009 a chtělo je po investorovi zpracovat, se neřídil ani zpracovatel dokumentace (placený ČEZem), ale ani zpracovatel posudku vybraný ministerstvem. Pikantní je, že v jiných podobných případech Chalupův úřad vrací dokumentaci investorovi k přepracování. Naposledy v červnu u dalšího kontroverzního záměru Plavební stupeň Děčín, přičemž zpracovatelem posudku je stejný Tomáš Bajer jako u temelínských reaktorů. Jedním z důvodů pro vrácení této dokumentace bylo právě nedodržení závěrů zjišťovacího řízení.

V případě Temelína se ČEZ i MŽP vyhýbají těmto požadavkům:

  • Uvést konkrétní technický a technologický popis všech uvažovaných typů reaktorů a zhodnotit vliv dopadů jednotlivých uvažovaných typů reaktorů na životní prostředí a veřejné zdraví. Ačkoliv reaktory nabízené ve výběrovém řízení mají každý různé dopady do životního prostředí, hodnotí se jen jakýsi teoretický typ. Říká se tomu zcela oficiálně obálková metoda. Jen se vtírá otázka, jak nadité ty obálky byly.
  • Zhodnotit schopnost zařízení odolat různým potenciálním vnějším ohrožením (pád různých typů letadel, teroristický útok apod.).
  • Popsat celý projektový cyklus jaderné elektrárny, s důrazem na likvidaci zařízení.
  • Předložit způsob bezpečné likvidace vyhořelého jaderného paliva včetně doložení místa pro výstavbu hlubinného úložiště. Může to znít tvrdě, ale dnes také nedostanete stavební povolení na dům, který nemá vyřešenou kanalizaci.
  • Vyhodnotit se záměrem přímo související stavby jako jsou nová přenosová vedení, rozšíření dopravních tras v souvislosti s dopravou nadměrných komponent, sklad vyhořelého paliva či horkovodní přivaděč pro potřeby města České Budějovice.

Nevládní organizace již dříve kritizovaly nepřiměřeně krátkou lhůtu třiceti dnů, kterou dostaly na prostudování dvou tisíc stran podkladů posudku. Červnové veřejné projednání ve Sportovní hale v Českých Budějovicích pak celému procesu nasadilo pomyslnou korunu. Šacování veřejnosti u vchodu, odebírání potravin a dokonce nápojů (v horkém dnu bez předem zajištěného občerstvení uvnitř!), veřejnost oddělená od úředních aktérů železnými zábranami a ochrankou, to byly jen kulisy. Projednávání bylo nezvládnuté rovněž svým řízením, na něž moderátor již po několika hodinách prakticky rezignoval. Spolu s tlumočením pro německé účastníky bez sluchátek to bylo důvodem, že na mnohé zájemce o vyjádření se v normálním čase vůbec nedostalo, a ti největší vytrvalci se dočkali až po dlouhých 14 hodinách. Jednání končilo po třetí hodině ráno.

Mnozí ze zahraničních účastníků se po tomto zážitku rozhodli stěžovat na porušení Aarhuské úmluvy a evropských předpisů. Opětovně se tak ukazuje, že jsou to zejména chyby úřadů, které interpretují zákony ve prospěch investorů, co ve skutečnosti způsobuje prodlužování povolovacích řízení. Nikoliv obstrukce občanů a jejich sdružení.

Další informace: http://www.temelin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=59

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla