Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

V reakci na loňskou havárii v jaderné elektrárně Fukušima vyzvala Evropská komise členské státy k provedení zátěžových testů provozovaných reaktorů. Testování mělo prokázat bezpečnost a odolnost elektráren vůči extrémním nadprojektovým seismickým, záplavovým, povětrnostním a dalším jevům. „Nelze od nich však čekat“, jak prohlásila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová: „podrobné hodnocení jaderné bezpečnosti reaktorů, jejich provozní spolehlivosti nebo vnější havarijní připravenosti.“

Zprávy o zátěžových testech jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně, které SÚJB předal do Bruselu, ukazují na snahu vydávat výsledky velmi nepravděpodobných ideálních průběhů havárií za průkaz bezpečnosti obou elektráren. Dalibor Stráský, jaderný expert, ke zveřejněným zprávám podotýká: „Elektrárny nejsou připravené na nadprojektové poruchy. Mnohé požadované analýzy stále nebyly vypracovány, navrhovaná protiopatření nejsou realistická. Při nejzávažnějších nehodách s tavením paliva je zjištěno, že jsou nezvladatelné a je třeba počítat s uvolněním radioaktivních látek do životního prostředí.“  ČEZ i SÚJB také nedodržely požadavky na zkoušky vydané Evropským sdružením jaderných regulátorů (ENSREG), kdy měl být vyhodnocen i pád letadla na elektrárnu.

Co zveřejněné zprávy ukázaly:

•    ČEZ i SÚJB ve zprávách mystifikují, když tvrdí, že reaktory v JE Dukovany jsou opatřeny kontejnmentem, tedy ochrannou obálkou. Nic takového v naší nejstarší jaderné elektrárně není.
•    Základová deska kontejnmentu JE Temelín (nachází se ve výšce 13 metrů) se při nehodě s tavením paliva může zcela protavit již po 24 hodinách od začátku nehody.
•    Integrita systému hermetických boxů v JE Dukovany je ohrožena požárem, explozí vodíku a selháním dveří do reaktorové šachty. V pozdější fázi havárie se reaktorová šachta protaví.
•    Objekty hasičského sboru v obou elektrárnách nejsou odolné proti zemětřesení, při prvních náznacích zemětřesení má být požární technika z těchto objektů vyvezena, což nemusí být realistické očekávání. S technikou je ale počítáno při řešení scénářů havárie.
•    Pracoviště havarijního štábu a technického podpůrného centra JE Dukovany se nachází v objektu, který není odolný proti zemětřesení ani proti záplavám. Neexistují instrukce pro případ, že tento objekt nebude funkční.
•    Střecha strojovny JE Dukovany není odolná proti zatížení stoletým sněhem. Zřícení střechy by způsobilo závažné bezpečnostní problémy, protože ve strojovně se nacházejí bezpečnostně  významná zařízení.

 

Další problematické body, nalezené po analýze zveřejněných zpráv, jsou ve Stanovisku ke konečným zprávám ČEZ o výsledcích zátěžových testů jaderných elektráren Temelín a Dukovany.
Prezentace z konference nevládních organizací k zátěžovým testům z 1. března 2012 na www.temelin.cz.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla