Parlamentní seminář: Energetika budoucnosti v evropském kontextu – ČR zavádí nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie

Jménem společné iniciativy asociací pro obnovitelné zdroje si Vás dovolujeme pozvat na parlamentní seminář "Energetika budoucnosti v evropském kontextu – ČR zavádí nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie"

Termín: 15.9.2011
Místo: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1

Seminář o současnosti a budoucnosti energetiky nejen v České republice a nejen z pohledu současné domácí vlády. Jdeme proti proudu vývoje evropské a světové energetiky - záměr, zázračně prozíravý postoj nebo osudová chyba?


Program:

09:30 Zahájení semináře, úvodní slovo
Milan Šťovíček, předseda výboru pro životní prostředí, PS PČR, poslanec za Věci Veřejné

09:35 Výhled energetiky v Evropě, postavení OZE
Hans- Josef Fell, strana Zelených, německý spolkový sněm

10:00 Je možné pokrýt 100% spotřeby elektřiny z OZE? Investice do OZE posledních let + výhled
Anthony Patt, externí konzultant, PricewaterhouseCoopers

Panelová diskuse
Josef Novotný, Jiří Krátký, Martin Bursík, Blahoslav Němeček, Bedřich Moldan, Martin Sedlák
Dále byli pozváni: Martin Kocourek (MPO), Martin Roman (ČEZ)

10:45 Současnost a budoucnost energetiky ČR
Martin Bursík, Ecoconsulting, s.r.o

11:05 Zákon – pomáhá rozvoji OZE?
Pavel Doucha, AK Šikola a partneři

Panelová diskuse
Josef Novotný, Jiří Krátký, Martin Bursík, Blahoslav Němeček, Bedřich Moldan, Eduard Sequens, Bohumil Belada, Richard Horký

11:55 Přestávka

12:20 Panel na téma: Národní akční plán ČR pro OZE - Má národní akční plán rozvíjet nebo brzdit obnovitelné zdroje?
diskuse, dotazy z pléna

12:45 Panel na téma: Chybějící garance výkupu elektřiny z OZE – Chceme znemožnit financování projektů OZE bankovními úvěry?
diskuse, dotazy z pléna

13:10 Panel na téma: Biomasa – podpora účelově pěstované biomasy, vykazování nevytříděné biosložky odpadu ve spalovnách jako OZE
diskuse, dotazy z pléna

13:35 Panel na téma: Provozní podpora výroby tepla z OZE
diskuse, dotazy z pléna

14:00 Předpokládaný konec - závěrečné slovo
Milan Šťovíček, předseda výboru pro životní prostředí, PS PČR, poslanec za Věci Veřejné

Více informací na http://www.oze-asociace.cz/projekty.htm (zde i registrace).

 

 
 

Plán Chytrá energie

Chytrá energieNahlédněte do publikace, ve které najdete konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii.

Odkazy

Banner
Banner