Jak dál po Zelené úsporám

********************************************

Jak dál po Zelené úsporám - Program energetické nezávislosti posílí českou ekonomiku

Výstupy ze semináře, který proběhl dne 3. května 2011, v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.

Seminář organizovalo Hnutí DUHA a Heinrich Boell Stiftung ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.

V Česku má nejrozsáhlejší možnosti zvyšování energetické efektivnosti budov a domů. Kvalitní modernizace spojená zejména se zateplením bytů, rodinných domů a obecních budov může zbavit Česko nechtěné závislosti na spalování plynu nebo uhlí z povrchových dolů. Majitelé tak mohou za teplo ušetřit ročně miliardy korun. Nevyužité příležitosti jsou enormní, avšak rodiny ani obce nemají prostředky na potřebné investice.

Zelená úsporám s nejvyšší pravděpodobností uspokojí pouze již podané žádosti. S vyčerpáním prostředků vyvstává otázka, kde získat prostředky na další rekonstrukce domů. Debata nad možnými zdroji a přínosy investic do renovací domů bylo hlavní částí semináře uspořádaného Hnutím DUHA a Hienrich Boell Stittung.

Seminář rámovalo vystoupení ministra životního prostředí Tomáše Chalupy, který považuje za největším úspěch Zelené úsporám její široký záběr. Program podle ministra oslovil na 250 000 domácností, což je podle něj srovnatelné snad jen s kupónovou privatizací. Za chybu v programu považuje změkčování pravidel, které se jak říká, vymstilo.

Za zásadní prohlášení lze považovat veřejný příslib, ve kterém ministr životního prostředí uvedl, že „si přeje“, aby desítky miliard korun, jež stát dostane z prodeje povolenek ke znečišťování, šly „hlavně“ do energetických úspor. Tento návrh tak de facto kopíruje návrh Hnutí DUHA, které v Programu energetické nezávislosti prosazuje, aby vláda investovala do zateplování domů zisk z prodeje emisních povolenek po roce 2012. Uhelné elektrárny, hutě, chemičky a další velké podniky si budou kupovat povolenky ke znečišťování. Ministr uvedl, že podle předběžných odhadů by vláda (pokud se odečtou peníze, jež se poslanci rozhodli nechat ČEZ a jiným velkým znečišťovatelům, a také polovina výnosů, která by šla do státního rozpočtu) v letech 2013–20 mohla investovat necelých 87 miliard korun.

Tomáš Chalupa také zopakoval záměr podpořit všechny perfektních žádostí v Zelené úsporám. Současně slíbil otevřít ve druhé polovině roku 2011 výzvu s alokací 2 miliard korun pro úspory energie ve veřejných budovách.

 

Prezentace:

Ekonomické příležitosti zateplování domů v ČR

•    Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí

Program energetické nezávislosti českých domů

•    Martin Sedlák, Hnutí DUHA

Zateplování objektů a pracovní příležitosti v ČR

•    Miroslav Zámečník, ekonom, člen NERV (bez prezentace)

Proč a jak by vláda měla podporovat úspory energie v budovách

•    Ondřej Šrámek, Šance pro budovy, průmyslová iniciativa

Přínosy zateplování na snížení spotřeby fosilních paliv

•    Miroslav Šafařík, PORSENNA, o.p.s., konzultační společnost

foto: Knauf Insulation

 

 

 

 

 
 

Plán Chytrá energie

Chytrá energieNahlédněte do publikace, ve které najdete konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii.

Odkazy

Banner
Banner