Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Zelená energie

Dnes větrné elektrárny pokrývají přibližně 5 procent evropské spotřeby elektřiny. Za poslední dva roky však 40 procent výkonu všech nově spuštěných zdrojů připadalo v Evropě na větrné elektrárny, 63 % pak na všechny obnovitelné zdroje. Růst podílu větrné elektřiny také umožní postupný přechod na stoprocentní obnovitelnou Evropu do roku 2050.

Výroba tepla a elektřiny z biomasy se může v EU do roku 2020 zdvojnásobit a dosáhnout 1650 TWh. Energetické využití biomasy má i ekonomickou perspektivu: maximálním využitím potenciálu dojde během následujících deseti let k poklesu nákladů o 15 – 40 %. Při ceně emisní povolenky 30 – 50 eur za tunu CO2 může biomasa konkurovat fosilním palivům.

Google podporuje čisté zdroje elektřiny. V červenci uzavřela společnost smlouvu na odběr elektřiny pro příštích dvacet let ze 114megawattového větrného parku v americkém státě Iowa.

Vláda schválila plán na podporu zelené energetiky. Česká republika má do roku 2020 pokrývat 13 procent své spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Programu však chybí něco důležitého: konkrétní návrhy, které by umožnily, aby plán nezůstal pouze na papíře.
„Chce to dlouhodobý systém a ten v Národním akčním plánu chybí. Bez něj požadavek unie nesplníme,“ upozorňuje Edvard Sequens ze sdružení Calla na slabinu plánu.

Pokud se udrží současné tempo růstu obnovitelných zdrojů, mohou v roce 2020 pokrýt 35-40 % celkové spotřeby elektřiny v EU. Experti však připomněli, že unie musí novým technologiím přizpůsobit své obstarožní elektrické sítě.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku