Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Zelená energie

V loňském roce schválila Evropská unie své klimaticko-energetické cíle pro příští desetiletí. Do roku 2030 by tak měla téměř třetina veškeré spotřebované energie v EU pocházet z obnovitelných zdrojů. Ke splnění tohoto cíle je nutné, aby podíl OZE vzrostl ve všech členských zemích. Evropská komise zároveň opakovaně zdůrazňuje, že tohoto cíle není možné dosáhnout bez významnějšího zapojení samovýrobců obnovitelné energie. Tam patří kromě jednotlivých občanů i obce nebo energetická družstva, souhrnně označovány jako komunitní energetika. Ostatně i proto související legislativní balíček (označovaný též zimní energetický balíček) dostal pojmenování „Čistá energie pro všechny Evropany“.

Energetické think-tanky Sandbag a Agora Energiewende vydaly přehled výroby elektřiny ve státech Evropské unie v roce 2018. Produkce evropských obnovitelných zdrojů v roce 2018 opět vzrostla, jejich podíl na celkové hrubé výrobě elektřiny dosáhl 32,3 %.  Na růstu se podílely především nové instalace solárních a větrných elektráren a normální produkce vodních zdrojů (po výrazně podprůměrném roce 2017). Pořadí podílu jednotlivých obnovitelných technologií na celkové výrobě je následující: větrné elektrárny 11,8 %, vodní elektrárny 10,6 %, zdroje na biomasu 6,1 %, solární elektrárny 3,9 %.

Nový Atlas energie, navazující na předchozí úspěšný Atlas uhlí a Atlas masa vydaly pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung a Hnutí DUHA. Překlad atraktivní ediční řady publikací shrnujících evropskou situaci s nově zařazeným textem o zemích Visegradu ukazuje ve svých dvaceti kapitolách na konkrétních číslech a příkladech, jak se evropská energetika v posledních dvaceti letech výrazně mění. Snižuje se podíl fosilní energie, výrazně přibývá obnovitelných zdrojů, energetika se decentralizuje a mění se vlastnická struktura.

Dlouho očekávaný návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), který připravilo ministerstvo průmyslu, nepřináší potřebný impuls pro nové obnovitelné zdroje. Klíčovým problémem zákona je navázání finanční podpory na plnění Národního integrovaného klimaticko-energetického plánu, který ovšem dosud nebyl zveřejněn. Bude-li jej Česká republika plnit, další rozvoj obnovitelných zdrojů se konat nebude. Pětiletá stagnace obnovitelných zdrojů v ČR se tak může nepříjemně protáhnout.

Evropská asociace výrobců a provozovatelů větrných elektráren Wind Europe vydala studii s názvem Breaking New Ground, která předkládá scénář přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku pomocí rychlého růstu využití obnovitelné elektřiny v sektorech dopravy, průmyslu či vytápění budov, kde dosud dominují fosilní paliva. Podle scénáře, který předpokládá naplnění Pařížské dohody, by měl podíl elektřiny v konečné spotřebě energie narůst z dnešních 24 % na 62 % v roce 2050.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla