Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Klima

Poslední týden přípravných jednání před klíčovou konferencí OSN o ochraně klimatu (UNFCCC) v mnohém patrně působil jako těžké deja vu smutně proslulého summitu v Kodani před šesti lety: připravený dvacetistránkový text nové globální smlouvy skončil v koši a do Paříže poputuje obtížně zvladatelný pětapadesátistránkový návrh plný závorek a vzájemně si odporujících možností. Na první pohled to vážně nevypadá dobře. Už ten druhý ale ukáže, že obsáhlejší verze je více vyrovnaná a konkrétní v důležitých bodech, jako je financování potřebných opatření a přechod na přísnější limity pro vypouštění emisí v budoucnosti.

Osm let po výroku Nejvyššího soudu, že federální Agentura pro životní prostředí má pravomoc, a tudíž i povinnost, regulovat emise způsobující nebezpečné změny klimatu, zveřejnil 3. srpna prezident Obama konečnou verzi svého Plánu pro čistou energii. Plán požaduje, aby sektor energetiky do roku 2030 snížil emise oxidu uhličitého o 32 % oproti úrovni v roce 2005. Nestanovil však emisní limity pro jednotlivé elektrárny - každý stát americké unie má navrhnout vlastní strategii, jak požadovaného snížení emisí dosáhne.

V časopise Science začátkem června vyšla studie týmu klimatologů pod vedením T. Karla, která „upravila“ série dat o globální teplotě z amerického institutu NOAA. Dosavadní výstupy NOAA se objevily například v poslední zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) a pochybovači o průběhu a vážnosti globálních změn klimatu je s oblibou uváděli jako důkaz, že si oteplování planety udělalo v posledních více než deseti letech pauzu.

Podle dat NASA a Amerického úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) byl rok 2014 nejteplejším rokem od počátku měření, tedy od 1880. S výjimkou roku 1998 bylo deset nejteplejších let zaznamenáno v jedenadvacátém století. Průměrná teplota během dvanácti měsíců roku 2014 byla o 0,63 °C teplejší než průměr minulého století.

Dvěma hlavními důvody, které přiváděly k zoufalství všechny, kdo usilují o rázné snížení emisí skleníkových plynů, a zároveň dvěma hlavními výmluvami všech, kteří mají opačný názor, byl v uplynulém desetiletí nárůst emisí v Číně a chybějící podpis Spojených států pod Kjótským protokolem. V půlce listopadu se ale k překvapení mnohých obě země – dohromady zodpovědné za třetinu světových emisí skleníkových plynů – dohodly. Vedle Evropské unie jde o další dva významné hráče, kteří naznačili svůj příspěvek ke vznikající globální dohodě o ochraně klimatu, jež má být uzavřena příští rok v Paříži.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla