Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Klima

Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni. K tomu, abychom své odhodlání dali najevo slouží akce Hodina Země. Letos se koná 19. března od 20:30. Symbolickým zhasnutím dominant ve městech či částí osvětlení v menších sídlech, památek, firem i bytů dáváme najevo, že o velkém problému, kterým je změna klimatu, nejen víme, ale na jeho řešení se chceme aktivně podílet.

Evropská komise zveřejnila analýzu, co pro unijní klimaticko-energetickou politiku znamená nová globální dohoda o ochraně klimatu z Paříže. Klíčové je zejména zhodnocení, zda dosud přijatá opatření představují adekvátní příspěvek EU k nově odsouhlasenému cíli mezinárodního společenství – omezit nárůst globální teploty na 1,5°C. Evropská legislativa zatím počítala s mírnějším, dvoustupňovým cílem a jen pokračovat v nastaveném tempu snižování emisí nebude stačit.

Na samém konci roku 2015 vznikla v Paříži klíčová smlouva o ochraně klimatu. Dohoda zúčastněných zemí byla dosažena zejména díky spolupráci mezi Evropskou unií, USA a Čínou. Nová smlouva poprvé pokrývá skutečně rozhodující počet zemí světa, zároveň ale odráží možnosti dnešní mezinárodní diplomacie v oblasti ochrany světového klimatického systému.

V neděli 29. listopadu, den před začátkem pařížské klimatické konference, svolávají ekologická a sociální hnutí, církve i odbory po celém světě shromáždění na podporu občanských požadavků. Klimatický pochod půjdou lidé například v Berlíně, Amsterdamu, Paříži, Londýně a tentokrát i České republice, v Praze. Přidejte se k nám!

Pochod za klima, spravedlnost a pracovní místa začíná v neděli 29. 11. v 15:00 na Václavském náměstí.

Poslední týden přípravných jednání před klíčovou konferencí OSN o ochraně klimatu (UNFCCC) v mnohém patrně působil jako těžké deja vu smutně proslulého summitu v Kodani před šesti lety: připravený dvacetistránkový text nové globální smlouvy skončil v koši a do Paříže poputuje obtížně zvladatelný pětapadesátistránkový návrh plný závorek a vzájemně si odporujících možností. Na první pohled to vážně nevypadá dobře. Už ten druhý ale ukáže, že obsáhlejší verze je více vyrovnaná a konkrétní v důležitých bodech, jako je financování potřebných opatření a přechod na přísnější limity pro vypouštění emisí v budoucnosti.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla