Energetická politika
Odvážný plán: podpora fotovoltaiky v Nové zelené úsporám i jinde

Od 21. října běží nová výzva programu Nová zelená úsporám. Asi nejlepší zprávou je, že se na několik dalších let jedná o výzvu poslední – je to totiž výzva kontinuální, která by měla být otevřená až do konce programu, do roku 2021. Objem prostředků, o které lidé žádají, by tak měl být vyrovnaný s výnosy z aukcí emisních povolenek v systému ETS, který program financuje. Díky zjednodušení administrativy při převodu financí z aukcí do Nové zelené úsporám by mělo být riziko, že žádosti o dotace budou odloženy do zásobníku, minimalizováno.

Celý článek...
 
Vláda schválila nekoncepční energetickou koncepci

Vládní materiál Aktualizace státní energetické koncepce má na sobě od 18. května razítko „schváleno“. To ale neznamená, že je jasno o dlouho očekávaných koncepčních rozhodnutích. O územních limitech těžby hnědého uhlí v severních Čechách se má rozhodovat separátně až ve druhém pololetí, o způsobu dotování výstavby koncepcí navrhovaných jaderných reaktorů až za několik let.

Celý článek...
 
Energetická unie: rozhodnou až návrhy dílčích opatření

Podnětů k revizi dosavadních energetických politik Evropské unie měl tým Junckerovy Komise pod vedením komisaře Šefčoviče více než dost: EU je s 53% podílem importovaných energetických zdrojů největším dovozcem na světě, budování jednotného energetického trhu vázne, cena elektřiny na trhu je o 30 % vyšší než v USA a v případě plynu dokonce o 100 %, slibně nastartovaný rozvoj domácích čistých zdrojů energie potřebuje nové impulsy, doprava je z 94 % závislá na ropě, která v 90 % také pochází z dovozu.

Celý článek...
 
Světové obnovitelné zdroje a česká energetická koncepce

Dvě čísla z energetických statistik za rok 2014 působí skutečně ohromujícím dojmem. Německo pokrylo 27 % své spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů a Dánsko 39 % jenom z větrných elektráren. V případě Německa obnovitelné zdroje poprvé v historii překonaly ve výrobě elektřiny elektrárny na hnědé uhlí. Dánové pak v praxi dokazují, že při nasazení metod řízení poptávky a při spolupráci se sousedními státy se může i nestabilní zdroj stát dominantním. Dánsko i Německo ukazují, že jejich koncepce, jejichž cílem je přechod k systémům s převahou obnovitelných zdrojů, jsou postupně naplňovány.

Celý článek...
 
Energetická koncepce jako promarněná příležitost

Dva dny před Štědrým dnem bude vláda po deseti schvalovat aktualizovanou energetickou koncepci, nelze však říci, že jde o koncepci novou. Energetická koncepce potvrzuje, že se klidně obejdeme bez uhlí za limity a že závislost na fosilních palivech by šlo výrazně srazit. A to přesto, že promarňuje většinu příležitostí ke snížení energetické náročnosti ekonomiky i výrobě domácí čisté energie.

Celý článek...
 
«ZačátekPředchozí12345678DalšíKonec»

Strana 2 / 8
 

Plán Chytrá energie

Chytrá energieNahlédněte do publikace, ve které najdete konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii.

Odkazy

Banner
Banner