Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Energetická politika

Za první tři čtvrtletí roku 2014 pokrývaly obnovitelné zdroje více než čtvrtinu (27,7 %) německé poptávky po elektřině. Poprvé se tak staly vůbec nejvýznamnějším německým zdrojem elektřiny, když o jeden procentní bod překonaly hnědouhelné elektrárny.

Tak dlouho se mluvilo o nové státní energetické koncepci a padaly zaručené termíny (zasvěcení vědí, že tu poslední přijala vláda před deseti lety a navzdory zákonným požadavkům nová dosud nebyla přijata), až se raději představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu začali tvářit, že neexistuje. Zkuste ji sami najít na webových stránkách úřadu. Stejně tak bylo v naprosté a neobvyklé tichosti v poslední červencový den vydáno Stanovisko MŽP rámci procesu hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Ke stažení zde. Nutno připomenout, že se týká návrhu koncepce ze září 2013. A v tom možná bude tkvít příčina onoho neveřejného postupu.

Rusko-ukrajinská krize odhalila významnou slabinu - naši energetickou závislost – a Evropa horečně diskutuje, jak se co nejrychleji dostat z Putinovy (nejen) plynové pasti. Zatím se ale zdá, že se ve snaze urychleně jednat řítíme do pasti jiné - závislosti na zdrojích z rizikových oblastí, vysokých cenách plynu a zastaralé uhelné energetice. Účinné a dlouhodobé řešení nám přitom leží přímo před nosem.

Dánská energetická agentura, kterou řídí ministerstvo energetiky a klimatu, zveřejnila v polovině května 2014 čtyři scénáře možného přechodu Dánska na úplné zásobování země obnovitelnými zdroji. Všechny scénáře jsou kalkulovány tak, aby Dánsko dosáhlo nezávislosti na fosilních palivech ve výrobě elektřiny a tepla do roku 2035, do roku 2050 se pak mají bez fosilních paliv obejít i doprava a průmysl.

Zero Carbon Britain, vědecky podložený dekarbonizační scénář zpracovaný Centrem alternativních technologií (CAT) z Walesu, představil v dubnu na několika místech v ČR jeden z jeho klíčových autorů, Tobi Kellner. Scénář reaguje na poznatky vědy o klimatické změně a řídí se fyzikálně realistickým pohledem a ne tím, co se dnes zdá být politicky přijatelné. Snižuje emise skleníkových plynů až k dosažení nulové bilance, kterou klade orientačně  do roku 2030.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku

Odběr Newsletteru